AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

BYŁ TAKI WRZESIEŃ – APEL UPAMIĘTNIAJACY 83. ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

09WRZ

1 września w Polsce obchodzona była  83. rocznica wybuchu II wojny światowej. W całym kraju zorganizowano  uroczystości w celu  oddania  hołdu poległym i pomordowanym.

W piątek 16 września br. uczniowie Technikum nr 2 przygotowali montaż historyczno – muzyczny pod tytułem „Był taki wrzesień”. Młodzież przypomniała wrześniowe wydarzenia z 1939 r., zapoczątkowane ostrzałem polskiego portu na Westerplatte oraz Poczty Polskiej w Gdańsku z niemieckiego pancernika Schleswig – Holstein. Upamiętniono  patriotów, którzy walczyli z wrogiem na ziemiach polskich, organizując akcje sabotażowe i dywersyjne. Wspomniano o osobach  wywiezionych do obozów koncentracyjnych ,  obozów zagłady oraz na  przymusowe roboty do III Rzeszy i na zsyłki na Syberię. Przypomniano ofiary zbrodni katyńskiej i  Polaków, którzy walczyli na frontach II wojny światowej. W swojej prelekcji uczniowie zaznaczyli, że zwycięstwo nad faszystowskimi Niemcami nie przyniosło Polsce wolności, tylko kolejne lata zniewolenia przez ZSRR. Prelegenci dołączyli  do słownego komentarza  materiał infograficzny zebrany w formie filmu połączonego z utworami muzycznymi w czasów wojny. Jednocześnie podkreślili, że naród, który zapomina o historii własnej Ojczyzny, traci swoją tożsamość i skazany jest na zagładę. Dlatego ważne jest, by  chronić i kultywować polskie tradycje, upamiętniać daty i wydarzenia oraz  przypominać zasługi wielkich Polek i Polaków.

Skip to content