AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Pożegnanie klas czwartych 2022

30KWI

Do mety przybywa się tylko po to, by wyruszyć znowu dalej

Drodzy Absolwenci!

Wasza edukacja w naszej szkole dobiega już końca. Chciałabym w imieniu całej społeczności Centrum podziękować Wam za wspólnie spędzone lata. Za czas nauki, reprezentowanie  szkoły w olimpiadach, konkursach i zawodach, zaangażowanie w realizowane przedsięwzięcia.

Wierzę, że zdobyta wiedza,

umiejętności i doświadczenie wyniesione z murów naszej szkoły, pomogą Wam w dalszej życiowej wędrówce stać się ludźmi mądrymi i odpowiedzialnymi. Mam nadzieję, że dobrze będziecie wspominać swoich wychowawców,  nauczycieli oraz koleżanki i kolegów, a nawiązane przyjaźnie będą trwały nadal.

Dziś kończycie  kolejny etap w swoim życiu.

Przed Wami matura i egzaminy zawodowe. Czas trudny, pełen emocji i bardzo ważny. Życzę aby przyniósł oczekiwany rezultat.

Życzę Wam obrania właściwej drogi w życiu i dojścia do zamierzonego celu,  byście nie zwątpili w swoje siły i umiejętności, śmiało i zawsze z podniesioną głową kroczyli wybraną drogą.

Nie bójcie się marzeń, one dodają sił, motywują do działania i zachęcają do przekraczania własnych ograniczeń.

Serdecznie dziękuję Waszym Rodzicom za współpracę, wsparcie, za zaufanie jakim nas obdarzyli. Wychowawcom i Nauczycielom za ciężką pracę, cierpliwość i wyrozumiałość.

Dyrektor

Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego w Mysłowicach

Ewa Zając

Skip to content