AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

KONKURS „Bezpieczny Internet oknem na świat”

08LIS

Konkurs plastyczny „Bezpieczny Internet oknem na świat” poświęcony jest problematyce bezpieczeństwa w sieci, umiejętnego korzystania z internetowych treści, zwracania uwagi na ich charakter.

Konkurs ten ma na celu:

– poszerzenie wiedzy o zjawisku handlu ludźmi,

– zwrócenie uwagi na różne treści, pojawiające się w Internecie oraz umiejętne korzystanie z nich,

– postrzeganie Internetu jako źródła wielu ciekawych informacji, jako możliwość zawierania nowych znajomości, poznawania przyjaciół, pozyskiwania różnorodnych informacji, tak do nauki, jak i poznawania świata,

– wyróżnienie najlepszych prac plastycznych, dotyczących tematyki bezpiecznego korzystania  z zasobów internetowych oraz umiejętnego korzystania z internetowych treści.

Organizatorem Konkursu jest Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

Do udziału w Konkursie mogą być zgłoszone prace wykonane w dowolnej technice plastycznej (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele, olejne, collage) oraz technice komputerowej. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny ( A4, A3). Prace muszą być opisane na odwrocie: imię i nazwisko ucznia, klasa.  Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę przede wszystkim zgodność z tematyką konkursową, oryginalność podejścia do tematu i walory edukacyjne pracy.

Harmonogram Konkursu:

  • 18 października 2021 r. – ogłoszenie konkursu, informacja na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Śląskiego Kuratorium Oświaty,
  • do dnia 30 listopada 2021 r. – termin zgłoszenia prac do Konkursu,
  • do dnia 20 grudnia 2021 r. (włącznie) – rozstrzygnięcie Konkursu, publikacja listy laureatów na stronie ŚUW, rozdanie nagród.

Wszelkie informacje dotyczące tego konkursu w naszej szkole udziela pani Anna Wybraniec oraz pani Laura Kozik.

 

Skip to content