AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

20SIE

24 sierpnia (wtorek) o godzinie 900 w budynku Centrum przy ul. Mikołowskiej 44 zostaną przeprowadzone egzaminy maturalne w terminie poprawkowym.

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdającym, do szkoły będą oni wchodzili dwoma wejściami: WEJŚCIE I główne od ul. Mikołowskiej – tegoroczni absolwenci, WEJŚCIE II przez przewiązkę od strony parkingu przed CKP – absolwenci z lat ubiegłych.

Poniżej zamieszczam  plan sytuacyjny  z zaznaczonymi wejściami.

Przy wejściach wywieszone będą listy z przydziałami do poszczególnych sal.

Na egzamin należy przyjść przed godziną 830. Do szkoły będzie można wchodzić od godziny 815. Obecność w budynku wymaga zachowania zasad bezpieczeństwa epidemicznego COVID-19, tj. zakrycia nosa i ust, zdezynfekowania rąk po wejściu do budynku oraz zachowania odstępów co najmniej 1,5 m (PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA).

Wyniki egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym zostaną udostępnione 10 września 2021 r. w godz. 8.00-10.00 w serwisie ZIU. Obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektorów szkół. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w sekretariacie szkoły (ul. Mikołowska 44) 10 września 2021 r. w godzinach od 1300 do 1530.

WEJŚCIE I (główne od ul. Mikołowskiej) – dla tegorocznych absolwentów – wieszaki przed salami.

WEJŚCIE II (do przewiązki przed salą gimnastyczną; przejście przez bramę od strony parkingu przed CKP) – absolwenci z lat ubiegłych – wieszak w przewiązce przed salą gimnastyczną.

 

Skip to content