AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Aktywny samorząd CKZiU 2021

15MAR
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach informuje, że 1 marca ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowymi w dostępie do edukacji.
Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych zamieszkałych w mieście Mysłowice. W zakresie jego realizacji można ubiegać się o dofinansowanie w ramach dwóch modułów:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
kosztów uzyskania prawa jazdy różnych kategorii,
zakupu sprzętu elektronicznego, oprogramowania,
zakupu protezy z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi,
zakupu skutera inwalidzkiego,
zakupu oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
utrzymania sprawności posiadanego sprzętu elektronicznego, protezy, skutera lub wózka o napędzie elektrycznym,
zakup wózka o napędzie elektrycznym,
kosztów pobytu dziecka w przedszkolu lub żłobku.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
dla osób pobierających naukę w szkole wyższej, policealnej, kolegium a także dla osób mających otwarty przewód doktorski.
Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać na stronach: www.pfron.org.pl, www.mops-myslowice.pl i w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych w Mysłowicach,
ul. Brzezińska 21 pok. 1, tel: 32 223 85 84 / 510-475-773.

 

Skip to content