AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Aktywna Tablica

01LUT

Program „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 dedykowany jest publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, szkołom ponadpodstawowym dla dzieci i młodzieży: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących, szkołom podstawowym, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi oraz szkołom podstawowym, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019,

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przystąpiło do projektu i zakupiło laptopy w ramach trzech szkół:

  1. Technikum nr 1 w Mysłowicach
  2. Technikum nr 2 w Mysłowicach
  3. Branżowa Szkoła I stopnia im. Walentego Roździeńskiego w Mysłowicach

>>więcej informacji<<

Skip to content