AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Wycieczka do kina na film „Legiony”

09PAŹ

Dnia 02.10.2019 r.  klasy I TIMs, I TŻHO, 2 TML 1TELEk oraz w dniu 4.10.2019 wybrały się na wycieczkę do kina na projekcję filmu „Legiony”.

Film ten przybliżył młodym ludziom historię powstania Legionów Piłsudskiego w momencie wybuchu I wojny światowej. Poprzez losy bohaterów prezentowanego dzieła młodzież mogła podjąć próby odpowiedzi na pytanie „Ile można poświęcić dla walki o wolną ojczyznę?”.

Film spotkał się z bardo pozytywnym odbiorem ze strony młodego widza.

Wycieczkę zorganizowały panie: Aneta Brągiel – Dudek, Monika Oblong – Zwiór, Beata Ziemba  oraz Barbara Garbiec.

Skip to content