AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Zebrania z rodzicami 5 września 2019 r.

30SIE

Zebranie rodziców – Placówka nr 1 ( Mikołowska 44)

5 września 2019 r. godz. 1630

sala 17 – 2 MFW – mgr Sabina Magdziorz

sala 21 – 2 SW – mgr Aneta Brągiel-Dudek

sala 23 – 3 TI – mgr Anna Wybraniec

sala 25 – 3 TSI – mgr Iwona Wylężęk – Maniecka

sala 16 – 3 TEO – mgr Małgorzata Zalega

sala 34 –  3 MFW – mgr Katarzyna Depta

sala 24 – 3 SW – mgr inż. Daniel Gadaliński

sala 31 – 4 TIM – mgr Damian Samojluk

sala 22 – 4 TIE – mgr Barbara Falecka

sala 33 – 4 TS – mgr Kamila Klein

sala 32  –  4 THO – mgr Karina Krawczyk

Zebranie rodziców – Placówka nr 1 ( Mikołowska 44)

5 września 2019 r. godz. 1730

 sala 25 – 1 TŻHO – mgr Danuta Prorok

sala 21 – 1 ŻHO 5 – mgr Anna Ciach

sala 26 – 1 SM 5 – mgr Łukasz Pękala

sala 34 – 1 I 5 – mgr inż. Krzysztof  Krauzowicz

sala 23 – 1 TIMS – mgr Edyta Burakowska

sala 22 – 1 MM – mgr Tomasz Kopeć

sala 32 – 1 W – mgr Henryk Stysz

sala 31 – 1 MM 3 – mgr Monika Oblong – Zwiór

sala 24 – 1 FW 3 – mgr Anna Rabsztyn

sala 30 – 2 TI – mgr Agnieszka Szyndler

sala 16 2 THO – mgr Aleksandra Zawalska

sala 17 – 2 TSM – mgr Laura Szarek

sala 29 – 2 TŻ – mgr Monika Szczepańska

 

Zebranie rodziców – Placówka nr 2 ( Pocztowa 20)

5 września 2019 r. godz. 1700

Sala 2 –1  ELEk 5 – mgr Dorota Kołacz

Sala 3 – 1 TELEk – mgr inż. Małgorzata Utzig

Sala 27 – 2 TML – mgr Beata Ziemba

Sala 30 – 3 TME – mgr Agata Kawka

Sala 36 – 3 TLR  – mgr inż. Monika Adamiuk

Sala 21 – 4 TME – mgr Katarzyna Tokarska

Sala 28 – 4 TLR – mgr Karolina Janowska – Pożyc

 

 

 

Informacja o wynikach z egzaminów zawodowych dla uczniów i absolwentów

Informacja i odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla zdających w sesji czerwiec-lipiec 2019 oraz dyplomów potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe  – w dniu 30.08.2019r., od godziny 14.00 do 17.00 w pokoju nr 8, Placówka nr 1 ul. Mikołowska 44.

Od dnia 1.09.2019r. – w godzinach: od 08:00 do 15:00

Skip to content