AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

STAŻE W Hiszpanii ZAKOŃCZONE !

25MAR

Wszystko, co dobre niestety bardzo szybko się kończy. Po trzech miesiącach zakończył się ostatni etap realizacji staży zagranicznych w ramach projektu „Dobre kwalifikacje kluczem do przyszłego sukcesu” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach. Do Polski wróciła ostatnia grupa, spośród grona 59 uczniów realizujących staże i praktyki zawodowe w Granadzie. W tym roku w przedsięwzięciu uczestniczyli: technicy informatycy, technicy hotelarstwa, technicy obsługi turystycznej, technicy logistycy oraz technicy elektrycy.

Projekt zagranicznych staży został zrealizowany we współpracy z hiszpańskim partnerem firmą Mobility Eurpean Projects Granada. Instytucja ta ma duże doświadczenie w realizacji wielu tego typu inicjatyw i od lat zajmuje się organizacją praktyk zagranicznych w Hiszpanii. Podczas miesięcznych turnusów młodzież zdobywała wiedzę i umiejętności praktyczne w zakładach pracy zgodne z programami nauczania w poszczególnych zawodach. Dzięki odbytym stażom uczniowie uzyskali certyfikaty, m.in. dokument Europass Mobilność, podnieśli swoje kompetencje językowe i zawodowe, pogłębili umiejętności planowania ścieżki dalszej nauki, rozwinęli kompetencje społeczne m.in.: umiejętność rozwiązywania problemów w nietypowych i nowych dla siebie sytuacjach, zdolności organizacyjne i współpracy w grupie. Czterotygodniowy pobyt za granicą umożliwił również naszym stażystom lepsze poznanie siebie, wzmocnienie samodzielności oraz pogłębienie świadomości swoich mocnych stron. Był okazją do ćwiczenia w praktyce otwartości, akceptacji i tolerancji wobec osób i zjawisk w nowym środowisku i odmiennej kulturze. Nasi uczniowie z żalem opuszczali region Andaluzji, szczególnie Granadę, zabierając ze sobą wspaniałe wspomnienia i przeżycia, które z pewnością zaowocują w ich zawodowym i osobistym życiu.

Mamy nadzieję, że zakończony projekt, realizowany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach nie będzie ostatnim, a organizacja staży zawodowych dla naszych uczniów w ośrodkach, umożliwiających zdobywanie i pogłębianie wiedzy zawodowej w nowoczesny i atrakcyjny sposób, na stałe wpisze się w ofertę naszej szkoły.

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ …

Relacja z pobytu:

Relacja GRUPA 1
Relacja GRUPA 2
Relacja GRUPA 3

Skip to content