AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Poczuć się jak student

22LIS

16 listopada 2018 roku uczniowie klas: 3 TIM, 3 TIE i 4 TL brali udział w wycieczce programowej na Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Najpierw młodzież spotkała się z dziekanem wydziału panem prof. dr hab. inż. Waldemarem Hołubowskim, który opowiedział o strukturze wydziału oraz oprowadził uczniów po budynku wydziału pokazując nowoczesne sale laboratoryjne i bibliotekę. Następnie uczniowie mieli okazję poczuć się jak prawdziwi studenci biorąc udział w wykładach: „Zagadnienia optymalizacyjne”, „Średnia arytmetyczna, średnia ważona, odchylenie standardowe”.

Ogromne wrażenie na młodzieży zrobiło miasteczko studenckie Politechniki Śląskiej, które jest jednym z większych w Polsce. Opiekunami wycieczki byli: pani prof. Małgorzata Utzig, pani prof. Agnieszka Szyndler, pan prof. Marcin Nowak.

Skip to content