AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Narodowe czytanie

11WRZ

Nasza szkoła – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach aktywnie włączyła się w ogólnopolską akcję „Narodowe Czytanie” 2018 przeprowadzaną  pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej.

W tym roku, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, wspólnie czytaliśmy pierwszą polską powieść polityczną, pochodzącą z epoki dwudziestolecia międzywojennego – „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Akcja „Narodowe Czytanie” 2018 przeprowadzona była w CKZiU w dniu 7 września 2018 r.   Rozpoczęła się o godz. 7.30 zaprezentowaniem wystawy kilkunastu różnych wydań „Przedwiośnia”, które znajdują się w bibliotece szkolnej. Chętni mogli opieczętować swoje egzemplarze powieści okazjonalną pieczęcią. Uczniowie zapoznali się także z informacjami na temat życia i twórczości Stefana Żeromskiego oraz okoliczności powstania powieści „Przedwiośnie” dzięki gazetce ściennej, zaprezentowanej na korytarzu szkolnym.

Od godz. 7.30 na początku każdej kolejnej lekcji języka polskiego uczniowie mogli wysłuchać fragmentów adaptacji powieści Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”autorstwa Andrzeja Dobosza, felietonisty i krytyka literackiego. Fragmenty odczytali nauczyciele poloniści i chętni uczniowie. Jednocześnie na lekcjach języka polskiego w poszczególnych klasach są na bieżąco czytane teksty z „Antologii Niepodległości”.

Poprzez tę akcję chcemy przekonać uczniów, że czytanie lektur może być interesujące, łatwe i przyjemne. Cele tego przedsięwzięcia są zatem bardzo szczytne: przede wszystkim popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o piękno i poprawność polszczyzny oraz wzmocnienie tożsamości narodowej.

Skip to content