AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Zagraniczne staże zawodowe

20GRU

W ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) młodzież CKZiU w Mysłowicach będzie miała możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych za granicą. W przyszłym roku grupa 59 uczniów z Centrum pod opieką 5 nauczycieli odbędzie staże zawodowe w Hiszpanii. To pierwszy projekt edukacyjny realizowany w Mysłowicach w ramach programu PO WER. Będzie on trwał 21 miesięcy. Rozpocznie się 29 grudnia 2017 r. a jego zakończenie planowane jest na 28 września 2019 r.

Skip to content