Technik żywienia i usług gastronomicznych

OPIS KIERUNKU

Technik żywienia i usług gastronomicznych to kierunek stworzony dla ludzi przedsiębiorczych i kreatywnych, marzących o przygodzie ze sztuką kulinarną, myślących o zdrowym odżywianiu oraz chcących zadbać o siebie i o innych.  Pozwala on zdobyć umiejętności związane z urządzaniem zakładów gastronomicznych oraz planowaniem i organizacją żywienia w tych zakładach.  Uczniowie będą mogli także zdobyć bogatą wiedzę z zakresu żywienia człowieka. Wiedzę teoretyczną wykorzystają podczas zajęć praktycznych w nowoczesnej pracowni gastronomicznej wyposażonej w profesjonalny sprzęt. Zajęcia będą odbywać się w kilkugodzinnych blokach lekcyjnych.  Podczas tych zajęć uczniowie nauczą się sporządzać różne potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia oraz estetycznego ich podania, ocenią je a następnie skonsumują. W innej pracowni, która będzie stworzona na wzór sali konsumenckiej, będą ćwiczone umiejętności prawidłowej obsługi konsumenta. Oprócz tego uczniowie poznają nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej oraz dowiedzą się jak fachowo i kompleksowo obsłużyć zleceniodawców, zorganizować przyjęcia, oraz jak projektować i aranżować sale konsumpcyjne.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
  • sporządzania oraz wydawania potraw i napojów;
  • planowania i oceny żywienia;
  • organizowania produkcji gastronomicznej;
  • planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Kształcenie zawodowe obejmuje dwie kwalifikacje:

TG.07.Sporządzanie potraw i napojów

TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Po zakończeniu nauki istnieje perspektywa zatrudnienia w zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary, kawiarnie itp.), instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, służbie zdrowia (sanatoria, żłobki, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale), instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i placówkach prowadzących żywienie zbiorowe (domy opieki społecznej, domy dziecka, internaty, akademiki, hotele, pensjonaty, domy wczasowe itp.). Ponadto absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, hotelarskich, agroturystyki, itp.

KONTYNUACJA NAUKI

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunkach:

  • Technologia żywności i żywienia człowieka,
  • Biotechnologia,
  • Towaroznawstwo,
  • Dietetyka,
  • Inne wybrane kierunki.