Technik hotelarstwa

TECHNIK HOTELARSTWA to zawód, który daje możliwość poznania nowych ciekawych ludzi oraz zdobycia takich umiejętności jak: planowanie, organizowanie, oferowanie, koordynowanie a także wykonywanie usług podstawowych i dodatkowych w obiektach hotelarskich i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie.

<br\>Uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa, w ramach przedmiotów zawodowych oraz podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych przygotowują się do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich;
  • rezerwowania usług hotelarskich;
  • wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
  • przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
  • przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
  • przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

Kwalifikacje zawodowe:
Uczniowie w trakcie nauki w technikum hotelarstwa mają możliwość zdobycia 2 kwalifikacji:
T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji.
T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Typowe miejsca pracy:

  • obiekty bazy noclegowej takie jak: hotele, motele, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska;
  • współczesna baza ruchoma: promowa, kolejowa, lotnicza;
  • organy administracji samorządowej, które zajmują się usługami hotelarskimi;
  • branżowe organizacje i stowarzyszenia.