Projekt UE – Śląskie. Zawodowcy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach uczestniczy w projekcie „Śląskie.Zawodowcy” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Projekt jest realizowany w latach 2020 – 2022.

Uczestnikami projektu są uczniowie Centrum oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Oferta dla uczniów obejmuje udział w płatnych stażach miesięcznych lub realizacja kursów/szkoleń specjalistycznych.

Rekrutacja dla uczniów jest przeprowadzana w każdym roku szkolnym projektu.

Obecnie w projekcie bierze udział dwunastu uczniów skierowanych na kursy/szkolenia oraz dwunastu realizujących staż.

Kolejna rekrutacja zaplanowana jest na wrzesień 2020.

Projekt skierowany jest dla uczniów klas I-IV Technikum w następujących branżach:

– technik mechatronik

– technik informatyk

– technik logistyk

– technik ekonomista

– technik organizacji reklamy

Regulamin projektu oraz pozostała dokumentacja udostępniona jest na stronie internetowej Centrum w zakładce projekty. Osoby odpowiedzialne za realizację projektu to Pani Agata Skalik oraz Magdalena Ślusarczyk-Puchałka.

 

Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach przystąpili  do projektu „Śląskie. Zawodowcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Śląskie. Zawodowcy” to projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w partnerstwie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Katowicach.

Projekt realizowany będzie od 01.09.2019 roku do 31.12.2022 roku.

Celem przedsięwzięcia jest szerokie wsparcie szkolnictwa zawodowego w regionie oraz budowanie mechanizmów i sieci współpracy pomiędzy szkołami kształcącymi w zawodzie i pracodawcami.

Projekt zakłada następujące formy wsparcia dla uczestników projektu:

  • doradztwo edukacyjno-zawodowe
  • staż uczniowski
  • kursy i szkolenia specjalistyczne
  • kursy i szkolenia podnoszące kompetencje miękkie
  • kursy podnoszące kompetencje językowe

Projekt skierowany jest do uczniów klas I – IV Technikum oraz klas I – III Branżowej Szkoły I stopnia.

Proces rekrutacji rozpocznie się od marca 2020 roku.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są poniżej oraz u szkolnych specjalistów ds. jakości staży
i ds. jakości kursów i szkoleń.

Pobierz:

Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie „Śląskie. Zawodowcy”

Wykaz załączników do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny do projektu.
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika Projektu.
3. Załącznik nr 3 – Wykaz szkół i branż.
4. Załącznik nr 4 – Indywidualny Plan Działania.

Skip to content