Polityka prywatności – CKZiU

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności – klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego utrzymywanego przez CKZiU w Mysłowicach.

Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 1. Dane przetwarzane w związku z odwiedzaniem serwisów internetowych
 2. Dane: adresy IP, pliki cookies i podobne dane o aktywności lub urządzeniach użytkownika.
 3. Administratorem danych jest Dyrektor CKZiU w Mysłowicach jako wydawca serwisu internetowego.
  Dane kontaktowe: Mikołowska 44, 41-400 Mysłowice;ido@ckziu-myslowice.pl.
 4. Dane przetwarzamy w celach:
  • umożliwienia wygodnego korzystania z serwisu,
  • monitorowania nadużyć,
  • informowania o przedmiocie działalności i usługach CKZiU lub partnerów administratora, których lista znajduje się TUTAJ,
  • prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora
 1. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwis.
 2. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT.
 3. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

Informacje o przysługujących prawach

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługują następujące prawa:

 1. prawo żądania dostępu do danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych;
 3. prawo żądania usunięcia danych,
 4. prawo żądania przeniesienia danych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 6. prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 8. prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.

W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisach lub w związku z usługami dostępnymi za ich pośrednictwem można się kontaktować z administratorami danych pod adresem: ido@ckziu-myslowice.pl.

Skip to content