DYREKCJA I KADRA KIEROWNICZA

DYREKTOR CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MYSŁOWICACH

mgr inż. Tomasz Wybraniec

WICEDYREKTORZY i KIEROWNICY

mgr inż Ewa Zając

mgr Adam Urbańczyk

mgr Katarzyna Tokarska

mgr Joanna Szafrańska

mgr Irena Kocot

mgr Magdalena Ślusarczyk-Puchałka


Godziny przyjmowania uczniów i rodziców:

Placówka nr 1, ul. Mikołowska 44

Dyrektor CKZiU
mgr inż. Tomasz Wybraniec

Wicedyrektor
mgr inż. Ewa Zając

Wicedyrektor
mgr Adam Urbańczyk

Wicedyrektor
mgr Katarzyna Tokarska

Kierownik pracowni
mgr Irena Kocot

Poniedziałek

7:30 - 15:30

10:00 - 18:00

7:30 - 15:30

7:30 - 15:30

Wtorek

7:30 - 15:30

10:00 - 18:00

7:30 - 15:30

7:30 - 15:30

Środa

7:30 - 15:30

7:30 - 15:30

10:00 - 18:00

Czwartek

7:30 - 15:30

10:00 - 18:00

7:30 - 15:30

7:30 - 15:30

Piątek

10:00 - 18:00

7:30 - 15:30

7:30 - 15:30

7:30 - 15:30

Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ), ul. Mikołowska 44a

Wicedyrektor
mgr Joanna Szafrańska

Kierownik pracowni
mgr Irena Kocot

Kierownik szkolenia praktycznego
mgr Magdalena Ślusarczyk-Puchałka

Poniedziałek

7:30 - 15:30

7:30 - 15:30

Wtorek

7:30 - 15:30

10:00 - 18:00

Środa

7:30 - 15:30

10:00 - 18:00

7:30 - 15:30

Czwartek

10:00 - 18:00

7:30 - 15:30

Piątek

7:30 - 15:30

7:30 - 15:30

Placówka nr 2, ul. Pocztowa 20

Wicedyrektor
mgr inż. Ewa Zając

Wicedyrektor
mgr Katarzyna Tokarska

Kierownik pracowni
mgr Irena Kocot

Poniedziałek

7:30 - 15:30

Wtorek

7:30 - 15:30

Środa

7:30 - 15:30

Czwartek

7:30 - 15:30

Piątek

7:30 - 15:30

Ze względów organizacyjnych, prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Skip to content