DYREKCJA I KADRA KIEROWNICZA

DYREKTOR CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MYSŁOWICACH

mgr inż. Tomasz Wybraniec

WICEDYREKTORZY i KIEROWNICY

mgr inż. Ewa Zając

mgr Adam Urbańczyk

mgr Katarzyna Tokarska

mgr Joanna Szafrańska

mgr Irena Kocot

mgr Magdalena Ślusarczyk-Puchałka

mgr Adrian Duży


Godziny przyjmowania uczniów i rodziców:

Placówka nr 1, ul. Mikołowska 44

Dyrektor CKZiU
mgr inż. Tomasz Wybraniec

Wicedyrektor
mgr inż. Ewa Zając

Wicedyrektor
mgr Adam Urbańczyk

Wicedyrektor
mgr Katarzyna Tokarska

Poniedziałek

7:15 - 15:15

10:00 - 18:00

7:15 - 15:15

Wtorek

7:15 - 15:15

7:15 - 15:15

10:00 - 18:00

Środa

7:15 - 15:15

9:00 - 17:00

7:15 - 15:15

7:15 - 15:15

Czwartek

7:30 - 15:30

10:00 - 18:00

7:30 - 15:30

Piątek

10:00 - 18:00

7:15 - 15:15

7:15 - 15:15

Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ), ul. Mikołowska 44a

Wicedyrektor
mgr Joanna Szafrańska

Kierownik pracowni
mgr Adrian Duży

Kierownik szkolenia praktycznego
mgr Magdalena Ślusarczyk-Puchałka

Poniedziałek

7:15 - 15:15

7:15 - 15:15

7:15 - 15:15

Wtorek

7:15 - 15:15

7:15 - 15:15

11:30 - 19:30

Środa

7:15 - 15:15

11:30 - 19:30

7:15 - 15:15

Czwartek

11:30 - 19:30

7:15 - 15:15

7:15 - 15:15

Piątek

7:15 - 15:15

7:15 - 15:15

7:15 - 15:15

Placówka nr 2, ul. Pocztowa 20

Wicedyrektor
mgr inż. Ewa Zając

Wicedyrektor
mgr Katarzyna Tokarska

Kierownik pracowni
mgr Irena Kocot

Poniedziałek

7:15 - 15:15

7:15 - 15:15

Wtorek

8:15 - 16:15

7:15 - 15:15

Środa

7:15 - 15:15

Czwartek

8:15 - 16:15

7:15 - 15:15

Piątek

8:15 - 16:15

7:15 - 15:15

Ze względów organizacyjnych, prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Skip to content