DYREKCJA I KADRA KIEROWNICZA

Dyrektor Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach

mgr inż. Ewa Zając

WICEDYREKTORZY i KIEROWNICY

mgr Adam Urbańczyk

mgr Katarzyna Tokarska

mgr Joanna Szafrańska

mgr inż Tomasz Wybraniec

mgr Magdalena Ślusarczyk-Puchałka

mgr Irena Kocot


Godziny przyjmowania uczniów i rodziców:

Placówka nr 1, ul. Mikołowska 44 (zobacz na mapie).

 

Dyrektor CKZIU
mgr inż. Ewa Zając

Wicedyrektor
mgr Adam Urbańczyk

Wicedyrektor
mgr Katarzyna Tokarska

Kierownik pracowni

mgr Irena Kocot

Poniedziałek

16:00 - 17:00

Wtorek

16:00 - 17:00

09:00 - 10:00

Środa

11:00 - 12:00

16:00 - 17:00

Czwartek

16:00 - 17:00

Piątek

10:00 - 11:00

Placówka nr 4, ul. Mikołowska 44a (zobacz na mapie).

Wicedyrektor
mgr inż.Tomasz Wybraniec

Wicedyrektor
mgr Joanna Szafrańska

Kierownik szkolenia praktycznego
mgr Agata Skalik

Kierownik szkolenia praktycznego
mgr Magdalena Ślusarczyk-Puchałka

Poniedziałek

16:00 - 17:00

08:00 - 09:00

Wtorek

16:00 - 17:00

Środa

16:00 - 17:00

09:00 - 10:00

Czwartek

16:00 - 17:00

Piątek

11:00 - 12:00

Placówka nr 2, ul. Pocztowa 20 (zobacz na mapie).

Wicedyrektor
mgr Katarzyna Tokarska

Kierownik szkolenia praktycznego
mgr Agata Skalik

Poniedziałek

11:00 - 12:00

Wtorek
Środa
Czwartek

09:00 - 11:00

Piątek

Ze względów organizacyjnych, prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Skip to content