Wolontariat

Plan pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu CKZiU Mysłowice

 

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z   jakim tej pomocy się udziela”.

                     Jan Paweł II

 

 1. Cele i założenia
 • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
 • kształtowanie postaw prospołecznych uczniów, rozwijanie ich empatii i tolerancji,
 • inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań,
 • zaangażowanie uczniów w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem, wspieranie prospołecznych inicjatyw młodzieży,
 • kształtowanie umiejętności działania zespołowego poprzez współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
 1. Wolontariusze
 • Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie pomagać innym,
 • działalność SKW opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności,
 • członek SKW kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych,
 • Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich,
 • każdy członek SKW swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych,

Na czele SKW stoją nauczyciele opiekunowie:  Monika Oblong – Zwiór, Edyta Stolorz, Michalina Cieplik – Pochopień, Laura Szarek,  Anna Wybraniec, Monika Turska, Łukasz Pękala

 

 1. Prawa Wolontariusza
 • Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw,
 • Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu,
 • Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna lub innych pracowników Szkolnego Klubu Wolontariatu,
 • Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika,
 • Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy,
 • Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą,
 • Nie wolno wywierać na wolontariuszu presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami,
 • Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy w Szkolnym Klubie Wolontariatu, uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna Klubu.
 1. Obowiązki Wolontariusza
 • Niepełnoletni członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Klubie,
 • Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Klubu,
 • Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialni

Uwagi

1.      Promocja Szkolnego Klubu Wolontariatu

w szkole.

Akcja rekrutacyjna

 w szkole.

 

 

wrzesień

 

Wychowawcy klas

Członkowie zespołu

Przedstawiciele  SU

 

2.      Akcja

„Nakręć się”

 

wrzesień/ cały rok

 

Członkowie klubu

 

3.      Zbiórka telefonów komórkowych dla stowarzyszenia Nawzajem

 

Wrzesień –  Czerwiec

 

Społeczność szkolna

 

4.      Akcja „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” –  pomoc dla schroniska dla zwierząt

 

 listopad

 

 

Członkowie klubu

 

5.      Zbiórka baterii dla podopiecznych w Laskach (współpraca z Fundacja Reba)

 

cały rok

 

Społeczność szkolna

 

6.      Zbiórka zniczy

 

październik

 

Członkowie klubu

 

7.      Akcja „Szkoła Pamięta”. Sprzątanie grobów na cmentarzu.

 

październik

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas

Członkowie klubu

 

 

8.      Motomikołaje

 

grudzień

 

Członkowie zespołu

 

9.      Góra Grosza

listopad/ grudzień

 

Członkowie klubu

 

 

Akcja” Zbieramto w szkole”

 

cały rok

 

Cała społeczność szkolna

 

 

10.  Szlachetna Paczka

 

grudzień

 

Członkowie Klubu

 

 

11.  Zbiórka złomu kluczowego dla Fundacji „Akogo?”

 

Cały rok

 

Cała społeczność szkolna

 

12.  WOŚP- sztab

 

styczeń

 

Członkowie zespołu

 

13.  Książkodzielnia –  Bookcrosing

 

cały rok

 

Biblioteka szkolna

Członkowie klubu

Społeczność szkolna

 

 

14.  Zbiórka darów dla noclegowni dla mężczyzn

w Mysłowicach

 

listopad/grudzień

 

 

Biblioteka szkolna

Cała społeczność CKZiU

 

      Podstawa prawna – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego    i o wolontariacie

      (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r)

 

WZÓR (do pobrania w bibliotece)

ZGODA NA CZŁONKOSTWO UCZNIA W SZKOLNYM KLUBIE WOLONTARIATU CKZiU MYSŁOWICE

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki…………………………………………………, ucznia klasy……………………………. w działaniach podejmowanych przez Szkolny Klub Wolontariatu w roku szkolnym……………………………………………………………….

                   ……………………………………………………………………..

                                                                                     (Data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

 

 

Samorząd Uczniowski oraz Szkolny Kub Wolontariatu w tym roku po raz pierwszy przystąpił do akcji Święty Mikołaj dla seniora.
*Inicjatywa Święty Mikołaj dla Seniora powstała w 2018 roku z chęci i potrzeby pomocy osobom starszym i samotnym, zamieszkującym domy opieki. Na przestrzeni lat i kolejnych edycji akcji, okazało się jednak, że tego typu placówki, poza osobami w podeszłym wieku, zamieszkują także osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz fizycznymi, także młodsze. Z uwagi na cel projektu, którego głównymi założeniami są: walka z samotnością i wykluczeniem, zwrócenie uwagi na potrzeby placówek opiekuńczych, a przede wszystkim chęć budowania i dzielenia się tym, co dobre i piękne, zamiast dzielenia ludzi na starszych i młodszych, organizatorzy akcji zadecydowali o objęciu akcją każdej osoby zamieszkującej ośrodki opieki długoterminowej (które zgłosiły się do udziału w akcji), bez względu na wiek.
Spośród wielu tysięcy listów – wybraliśmy list pani Adeli(w załączniku).
Wśród rzeczy, które wskazała Pani Adela – o których marzy – znalazła się kurtka ,dres oraz biustonosz, a także słodycze.
Nasza ogromna prośba o wsparcie finansowe tej akcji(zbiórka w bibliotece szkolnej) oraz zebraniu słodyczy w klasach (najbardziej tych z motywem świątecznym – pierników, czekolad) ale także konserw i produktów o dalekiej dacie przydatności.
Wybór listu wiąże się nie tylko z przygotowaniem materialnego podarunku, ale przyczynia się również do walki z samotnością towarzyszącą podopiecznym placówek opiekuńczych oraz pozwala im przypomnieć sobie dziecięcą radość magii Świąt.
Za każdą okazaną pomoc bardzo dziękujemy!

 

 

 
https://www.lidl.pl/c/szkoly/s10012469?#10062156

 

Zbieramy TALENCIAKI dla CKZiU!

Nasza szkoła bierze udział w akcji Lidla – Szkoły Pełne Talentów, której celem jest łączenie wspólnych sił do wsparcia działań szkoły.

Za każde wydane 50 zt (W tym 1 warzywo lub owoc) otrzymuje sie 1 Talenciaka.

Zebrane Talenciaki mozna przekazac szkole w formie papierowej lub elektronicznej (skanujac kod QR smartfonem).

Zapraszamy wszystkich do zabawy i udziału w akcji, dzięki której szkoła może pozyskać nagrody wspierające edukację. Talenciaki zbieramy do 18 listopada.

Ale to nie wszystko, bo…

Każdy TALENCIAK to dodatkowa szansa dla szkół w loterii. A do wygrania atrakcyjne nagrody!

Zbieraj talenciki i wesprzyj CKZiU!

(To konto założone zostało dla całego CKZiU)

 

https://szkoly.lidl.pl/VoucherDonation/grant?partyId=85500021457

Jak co roku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wspiera inicjatywę organizowaną przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Nasze Mysłowice w dostarczaniu  paczek Wielkanocnych dla osób ubogich ,potrzebujących wsparcia i bezdomnych.
Święta to szczególny czas, w którym pamiętajmy o tych, którzy tego najbardziej potrzebują w naszej przestrzeni publicznej.
Aby pomóc zorganizować świąteczne paczki oraz posiłki dla potrzebujących prosimy  o przynoszenie produktów;
– konserw wszelkiego rodzaju
– produktów sypkich: cukru, maki, kasz, ryżu
– oleje roślinne, przyprawy
– dżemy i inne przetwory owocowe
– kawa, herbata
– słodycze wszelkiego rodzaju, czekolady, ciastka, cukierki, zajączki, jajeczka czekoladowe,
– mleko zagęszczone
– chemia gospodarcza : proszki i płyny do prania i płukania
Produkty należy przynosić w dniach od 28 marca – 11 kwetnia :
– w Placówce Nr 1 – do pani Moniki Oblong – Zwiór
– w Placówce nr 2 – do pani Agnieszki Jóźwik
Za wszelkie wsparcie bardzo dziękujemy. Niech nasze czyny świadczą o miłości do drugiego człowieka, zwłaszcza tego najuboższego.
Szkolny Klub Wolontariatu

Zbiórka żywności do paczek Wielkanocnych

Jak co roku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wspiera inicjatywę organizowaną przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Nasze Mysłowice w dostarczaniu paczek Wielkanocnych dla osób ubogich ,potrzebujących wsparcia i bezdomnych.
Święta to szczególny czas, w którym pamiętajmy o tych, którzy tego najbardziej potrzebują w naszej przestrzeni publicznej.
Aby pomóc zorganizować świąteczne paczki oraz posiłki dla potrzebujących prosimy o przynoszenie produktów;
– konserw wszelkiego rodzaju
– produktów sypkich: cukru, maki, kasz, ryżu
– oleje roślinne, przyprawy
– dżemy i inne przetwory owocowe
– kawa, herbata
– słodycze wszelkiego rodzaju, czekolady, ciastka, cukierki, zajączki, jajeczka czekoladowe,
– mleko zagęszczone
– chemia gospodarcza : proszki i płyny do prania i płukania
Produkty należy przynosić w dniach od 28 marca – 11 kwetnia :
– w Placówce Nr 1 – do pani Moniki Oblong – Zwiór
– w Placówce nr 2 – do pani Agnieszki Jóźwik
Za wszelkie wsparcie bardzo dziękujemy. Niech nasze czyny świadczą o miłości do drugiego człowieka, zwłaszcza tego najuboższego.
Szkolny Klub Wolontariatu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach przyłączyło się do akcji charytatywnej dla Oli pn. „Używana odzież na pomoc dla Oli”. 

Ola urodziła sięz zespołem wad wrodzonych. Jest niepełnosprawna ruchowo, porusza się na wózku inwalidzkim, wymaga stałego korzystania z usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

W to szczytne przedsięwzięcie zaangażowani są Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński i Prezydent Miasta Mysłowice Dariusz Wójtowicz.

 

Celem akcji jest uzbieranie 5 mln złotych na operację, której podejmie się lekarz z Florydyw USA.

Akcję można wesprzeć na 2 sposoby:

– wpłacając dowolną kwotę poprzez portal pomagam.pl

https://pomagam.pl/hmfybk ,bądź

– przynosząc zdatną do użytku odzież, koce, pościel, firany itp. do biblioteki szkolnej.

Odzież zbieramy do 2.03.br, a w dniu finału czyli 4.03.br Prezydent Miasta Mysłowice zorganizuje transport w celu dostarczenia zebranych rzeczy do głównego punktu zbiórki.

Zachęcamy wszystkich do włączenia się do akcji.

Warto pomagać!

Szkolne Koło Wolontariatu
Świąteczna zbiórka żywności w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Dziękujemy wszystkim którzy wsparli akcję zbiórki żywności i chemii. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Nasze Mysłowice przygotuje z tych podarowanych produktów świąteczne paczki dla osób potrzebujących.
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Nasze Mysłowice zbiórkę produktów spożywczych potrzebnych do stworzenia paczek prowadzi od czterech lat. Nasza placówka już po raz drugi wsparła tę zbiórkę. Trafiają one do najuboższych i samotnych. Dostarczane są też do schroniska dla bezdomnych mężczyzn oraz do osób bezdomnych żyjących w przestrzeni publicznej np w szałasach.
Dziękujemy!!!
Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu
Monika Oblong – Zwiór
Agnieszka Jóźwik
 

Jest taki jeden dzień w roku, kiedy udajemy się na cmentarz, zapalamy znicz, kładziemy wieniec – jako symbol, że pamiętamy o tych, którzy już od nas odeszli na zawsze. Pamięć o zmarłych jednoczy ludzi różnych pokoleń i przekonań, łączy przeszłość z teraźniejszością. Pamięć daje nieśmiertelność, bo istniejemy póki ktoś o nas pamięta…

29  października, w piękne słoneczne przedpołudnie uczniowie CKZiU wyruszyli na cmentarz przy ulicy Mikołowskiej. Z ogromnym zaangażowaniem, w atmosferze ciszy  i spokoju oczyścili groby usunęli wypalone lampki, zapalili zebrane przez młodzież znicze.

Akcja sprzątania grobów jest okazją do wzbudzenia szacunku do tych, którzy już odeszli, ale także okazją do zadumy nad własnym życiem.

Koniec października powszechnie kojarzymy ze zbliżającymi się Zaduszkami, z obowiązkiem oddania należytej czci tym, którzy odeszli na zawsze. Raz do roku, nim zajarzą się tysiące świec i zniczy, wokół dużych nekropolii i małych wiejskich cmentarzy, będzie trwał wielki ruch, gorączka sprzątania i upiększania miejsc wiecznego spoczynku.

W ostatnich latach tradycja porządkowania grobów znacznie przybrała na sile. Dbając o groby swych bliskich, wiele osób udziela się społecznie, by na terenie cmentarnym nie pozostało opuszczonych mogił, o stan cmentarzy dbają też uczniowie CKZiU.

Któż bowiem ma zatroszczyć się o naszą zbiorową pamięć, jeżeli nie zrobimy tego my sami. W chwili refleksji i zadumy w dniach 1 oraz 2 listopada chociaż przez moment skierujmy spojrzenie w stronę naszej historii, wspominajmy myślami tych, których już z nami nie ma, zapalmy znicz na opuszczonej mogile…Szczególnie pamięci polecamy zmarłych nauczycieli naszej szkoły.

Zbiórka zniczy.

Szkolny Klub Wolontariatu organizuje zbiórkę zniczy, które zapłoną na opuszczonych grobach na Cmentarzu przy ulicy Mikołowskiej. Znicze można przynosić do 29 października do opiekunów Szkolnego Klubu Wolontariatu(do biblioteki szkolnej oraz do Sali 26).

 

„Zakręcona akcja”

W tym roku szkolnym Szkolne Koło Wolontariatu ponownie organizuje zbiórkę plastikowych nakrętek pod hasłem: „Zakręcona akcja”. Zebrane nakrętki zostaną przekazane na rzecz potrzebujących dzieci.

Nakrętki można przynosić do opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu przez cały rok szkolny do biblioteki lub do sali 26.

 

„Zbieramto w szkole”

 

Nasza szkoła włączyła się w akcję „Zbieramto w szkole” organizowaną

przez Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusa – Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów. W ramach akcji zbierane są:

 • stare telefony komórkowe i tablety;
 • bilon polski i zagraniczny
 • zegarki tarczowe (na rękę).

 

„Dzięki zbiórkom możliwa jest dwojaka pomoc. Pomagamy środowisku, aby jak najmniej niebezpiecznych odpadów trafiało na wysypiska śmieci. Edukujemy ekologicznie dzieci i młodzież. Jednocześnie możemy pomagać sercańskim misjonarzom w Afryce czy Azji np. w budowie studni lub fundowaniu stypendiów szkolnych dzięki darowiznom od firm recyklingowych.

(…) projekt zawiera w sobie też program partnerski. Każdej darowiźnie przyporządkowana jest określona liczba punktów, które można wymienić na nagrody dla placówki: książki, filmy, torby ekologiczne, dewocjonalia.”

https://www.zbieramtowszkole.pl/organizator

 

Komu pomagamy

„Wspieramy Polaków – sercańskich misjonarzy pracujących w Czadzie, na Filipinach, w Urugwaju i na Ukrainie. Swoją działalność duszpasterską z dala od ojczyzny łączą oni z pracą na rzecz poprawy warunków życia osób, wśród których pracują.
Bolączka Czadyjczyków to codzienne, kilkunastokilometrowe wyprawy do studni i szerzące się z powodu niedożywienia i picia brudnej wody epidemie. Ten subsaharyjski kraj nieustannie dotyka śmiercionośna susza. Misjonarz pracujący w sercańskiej parafii w Batchoro w Czadzie wraz z nami stara się więc o środki materialne na wiercenie głębinowych studni.
Filipińskie plemię Higaonon zamieszkuje wysokie góry, a wysłanie dziecka do szkoły do miasta jest luksusem, na który nie stać prawie żadnego Higaona. Zbieramy więc środki na filipińsko-polski fundusz stypendialny, który od 2017 roku będzie wspierał edukację dzieci z Polski oraz z plemienia Higaonon.
Stolica Urugwaju – Montevideo to piaszczyste wybrzeża i eleganckie hotele. Montevideo to także tzw. „czerwona strefa” – dzielnica biedy i przestępczości. Sercańscy misjonarze prowadzą tam świetlicę, w której dzieci mogą zjeść za darmo podwieczorek. Dla wielu to jedyny posiłek w ciągu całego dnia, co więcej: spożyty w atmosferze przyjaźni, a nie agresji. Wspieramy finansowo dożywianie dzieci w Urugwaju, przekazując środki na ten cel.
Irpiń pod Kijowem to miasto, w którym jedynie katolicy nie mają swojej świątyni. Wspomagamy jej budowę w nadziei, że zamieszkujący licznie w tym mieście studenci i poznają w kościele katolickim i wybudowanym później akademiku Ewangelię Chrystusa – tak różną od postsowieckiej ideologii, której wiele jeszcze pozostało w ukraińskiej edukacji.
Wspomagamy sercańskich misjonarzy pracujących w tych czterech krajach. Środki finansowe pozyskane dzięki recyklingowi zbieranych w szkołach i przedszkolach przedmiotów przekazujemy na dzieła przez nich prowadzone. „

 https://www.zbieramtowszkole.pl/komu-pomagamy

 

Przyniesione przedmioty można oddawać opiekunom Szkolnego Koła Wolontariatu (do biblioteki lub do Sali 26)lub pozostawiać w wyznaczonych miejscach (przy  wejściu do szkoły).

 

Gorąco zachęcamy do udziału w kolejnej akcji Szkolnego Klubu Wolontariatu.     

Opiekunowie SKW

 

Nasza placówka włączyła się w akcję zbiórki produktów do paczek wielkanocnych. Dzięki Waszej ofiarności udało się nam zebrać wiele żywności oraz środków czystości. Dziękuję wszystkich za udział w akcji

#RazemnaŚwięta

Minister Edukacji Narodowej zwrócił się z apelem do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz polskich szkół za granicą do udziału w kolejnej edycji akcji „Razem na Święta”. 

Celem przedsięwzięcia było zarówno pomoc innym, jak również budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę.

„- Wiem, że tysiące uczniów na co dzień angażuje się w przedsięwzięcia charytatywne.    W wielu szkołach funkcjonują kluby i koła wolontariatu, które realizują działania zasługujące na prawdziwe uznanie. Chciałbym, aby te wspaniałe inicjatywy zostały wzmocnione szczególnie w okresie przedświątecznym kiedy najwięcej osób oczekuje pomocy.  Jestem przekonany, że wsparcie, jakie otrzymają one od uczniów, będzie najlepszym sygnałem, że nie są same i zawsze jest ktoś kto o nich pamięta – napisał Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski w liście zachęcającym uczniów i nauczycieli do udziału w akcji „Razem na Święta”.

Wolontariusze z naszej szkoły z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w to jakże szlachetne przedsięwzięcie. Uczniowie  na zajęciach upiekli pierniczki oraz  przygotowali świąteczne kartki z życzeniami. Podzielili się także swoimi wypiekami powstałymi w domach – babeczkami, ciasteczkami, piernikami oraz zakupionymi słodyczami – które trafiły do potrzebujących osób, m.in. do podopiecznych  Fundacji „Anioły w piżamkach” a także Noclegowni  w Mysłowicach. 

 Zorganizowano również zbiórkę karmy dla zwierząt, którą przekazano do schroniska w Mysłowicach. Ponadto wolontariusze mieli za zadanie wspieranie osób starszych mieszkających w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

Dziękuję wszystkim uczniom z naszej szkoły za ogromny trud włożony w przeprowadzenie powyższych akcji. Dziękuję Rodzicom i Dyrekcji oraz całemu Gronu Pedagogicznemu szkoły za pomoc i wsparcie naszych wolontariuszy w podejmowanych działaniach.  Jestem dumna że mam możliwość pracować z tak oddaną młodzieżą.

Życzę wszystkim zdrowym i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

 Monika Oblong – Zwiór – opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu


Jak co roku ruszamy z akcją MOTOMIKOŁAJE 2020 to już VIII edycja.
Mimo tego co się dzieje, nie poddajemy się i działamy.
Jak zwykle liczymy na WASZĄ pomoc.
Zapraszamy od 25.11.2020 do TESCO w Mysłowicach przy ulicy Moniuszki gdzie jak co roku będzie stał kosz na prezenty dla naszych podopiecznych.
TY też możesz zostać Moto Mikołajem 

P.S.
Jak co roku przypominamy, NIE ZBIERAMY datków pieniężnych. Nasza akcja opiera się tylko i wyłącznie na darach rzeczowych wrzucanych do kosza na pasażu TESCO .


Zachęcamy wszystkich do pomocy!

Podczas świąt nikt nie może być samotny i smutny, a już na pewno nie dzieci. W myśl tej zasady fundacja Bajtel – Mysłowice pomagają rusza z przygotowaniami bożonarodzeniowych paczek dla najmłodszych, a do pomocy zaprasza wszystkich mieszkańców.

Świątecznych akcji charytatywnych w tym roku Bajtel organizuje kilka. Pierwszą z nich jest „Niech dla wszystkich bajtli zaświeci świąteczna gwiazdka”. To zbiórka paczek oraz pieniędzy na zakup łakoci dla dzieci z najuboższych mysłowickich rodzin – klik. Jeśli znasz maluchy, w domach których święta zapowiadają się bardzo skromnie, do 30 listopada możesz zgłosić je do fundacji za pośrednictwem Facebooka, maila Myslowice.pomagaja@onet.pl lub telefonicznie: 570 943 899.

Ponadto fundacja prowadzi zbiórkę nowych i używanych zabawek, słodyczy, nowych ubrań i kosmetyków oraz plastikowych nakrętek. Listę punktów, w których można je oddawać, znajdziecie na fanpage’u Mysłowice pomagają. Jednym z miejsc, do których można przynosić nakrętki i zabawki, jest bistro U Ryla przy ul. Bytomskiej 45. Można je także przekazać kierowcy przy odbiorze posiłku zamówionego z dowozem z lokalu. Zbiórka potrwa do 4 grudnia.

Natomiast już teraz Bajtel publikuje listy swoich małych podopiecznych z prośbami do św. Mikołaja. Jeśli chcielibyście spełnić któreś z ich marzeń, śledźcie fanpage fundacji i skontaktujcie się z nią.

W działaniach zainicjowanych przez Bajtla mogą wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy naszego miasta. Dzięki takiej mobilizacji jest szansa, że wielu małych mysłowiczan, którzy nie mogliby liczyć na radosne święta, doświadczy w tym roku bożonarodzeniowej magii.


Przekazanie darów dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Mysłowicach.

17 grudnia nasza szkoła przekazała Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Mysłowicach dary zebrane w wyniku zorganizowanej na terenie szkoły akcji pomocowej „Pełna miska dla schroniska”. Dzięki hojności uczniów, nauczycieli oraz pracowników udało się zebrać karmę dla psów i kotów – podopiecznych mysłowickiego schroniska.

Organizatorzy akcji serdecznie dziękują wychowawcom za motywowanie uczniów do wspierania akcji, a uczniom za zaangażowanie się w działania wolontaryjne. Z roku na rok można zaobserwować u naszej młodzieży wzrost świadomości odnośnie problemów związanych z bezdomnością zwierząt w wyniku czego bardzo chętnie udzielają im swojego wsparcia i pomocy. 

 

 


Kiermasze charytatywne 

W dniach 22 i 29 listopada br. odbyły się na terenie CKZiU w Placówce Nr 1 kiermasze charytatywne mające na celu udzielenie pomocy materialnej potrzebującym objętych patronatem Fundacji Bajtel – Mysłowice pomagajmy oraz Moto – Mikołaje w Mysłowicach.

Uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracyjni z wielkim zaangażowaniem włączyli się w działania Szkolnego Koła Wolontariatu oraz Samorządu Uczniowskiego.

Uczniowie klas gastronomicznych pod czujnym okiem mgr inż. Danuty Prorok upiekli piernikowe choinki, które zostały sprzedane zainteresowanym uczniom i pracownikom CKZiU. 

W 29 listopada Samorząd Uczniowski razem z biblioteka szkolną przygotowały kiermasz andrzejkowy, na którym sprzedawano ciasta upieczone przez uczniów Placówki Nr 1.

W kiermaszu pomagali wróżbici oraz cyganie jak andrzejkowa tradycja każe.                     

Za udzielenie wsparcia potrzebującym można było uzyskać poradę  lub wróżbę na dobry początek zbliżającego się Nowego Roku. Wszystkie środki zebrane podczas obu imprez zostały przekazane podopiecznym fundacji Bajtel oraz Remikowi – objętego opieka Moto – Mikołajów. Obie akcje koordynowały panie Aneta Bragiel – Dudek i Monika Oblong – Zwiór.


Zbiórka bilonu na akcja Góra Grosza – akcja trwa do 2 stycznia 2020 r.

 


Zbiórka dla podopiecznych Fundacji Bajtel – trwa do 13 grudnia 2019 r.


Zbiórka darów na mysłowickie schronisko – trwa do 12 grudnia 2019 r.


Szkolny Klub Wolontariatu Prosi o wsparcie 🙂

Jak co roku Nasza szkoła włączyła się w akcję „MOTO MIKOŁAJE ”. Wydarzenie ma na celu obdarowanie prezentami dzieci z Mysłowickich Domów Dziecka.
W tym roku wybraliśmy dwa listy. Pierwszy to list Michała, który prosi Świętego Mikołaja o odtwarzacz MP3 lub MP4. Drugi list napisał Remik, bardzo chciałby dostać mini konsole do gier.

Kolejny raz możemy zostać Świętym Mikołajem‼️

Uczniowie wraz z gronem pedagogicznym z placówki nr 1 w dniach od 20.11 do 29.11 będą zbierać na prezenty dla Remika.


Ile waży św. Mikołaj

Szkolny Klub Wolontariatu przypomina o ogłoszonych akcjach zbiórek bilonu – na pomoc budowy szkoły w Zambii oraz wsparcie zbiórki „Ile waży św. Mikołaj”. Bilon należy dostarczać do biblioteki szkolnej.

   


Akcja „Znicz”

W październiku Klub ogłasza także coroczną akcję „Znicz” – znicze należy przynosić do biblioteki szkolnej do dnia 30.10.2019 r.

    


Wszystkich uczniów zapraszamy do włączenia się w akcje wolontaryjne! 

    


Podziel się książką – Bookcrosing 

Bookcrossing to idea nieodpłatnego przekazywania książek poprzez pozostawienie przyniesionej książki i wymianie na inną pozostawioną przez inną osobę.

Bookcrossing promuje czytelnictwo, pomaga uczniom dzielić się doświadczeniem i wiedzą z innymi, pobudza do dyskusji oraz promuje innowacyjne metody aktywizujące uczniów w społeczności szkolnej. 

Od 21 stycznia w bibliotece została wydzielona specjalna półka – na której każdy może zostawić książkę i wziąć książkę!

Ceny książek ciągle wzrastają, przez co nie zawsze możemy sobie pozwolić na zakup nowych tomów. Specjalna półka w bibliotece powstała po to aby można było wziąć na własność lub wypożyczyć książki zupełnie za darmo.

BOOKCROSSING W CKZiU- UWOLNIJ KSIĄŻKĘ!

REGULAMIN

 1. PRZYNIEŚ – zacznij od przekazania książki, a następnie wypożycz coś dla siebie.
 2. CZYTAJ – wypożyczoną książkę przeczytaj, by móc podzielić się swoją opinią z kolegami i koleżankami.
 3. WYMIEŃ – za każdym razem jak wypożyczasz książkę, zamień ją na swoją i połóż na półce.
 4. PAMIĘTAJ O INNYCH – oceń swoje możliwości i wypożycz jednorazowo nie więcej niż dwie książki. Inni też chcieliby nadal korzystać z bookcrossingu.
 5. POLECAJ – jeżeli zostawisz swoją książkę spróbuj ją zareklamować tak, by inni uczniowie chętnie chcieli ją przeczytać.
 6. SZANUJ – dbaj o książki, by czytający po Tobie mogli czerpać radość nie tylko z treści, ale także i z wyglądu książki.
 7. DYSKUTUJ – rozmawiaj z kolegami i koleżankami na temat przeczytanej książki, zachęcaj do czytania i promuj czytelnictwo, byś mógł z dumą powiedzieć, że UWALNIASZ KSIĄŻKI

Zbiórka środków czystości, pościeli dla podopiecznych noclegowni w Mysłowicach.

Od 28 stycznia Szkolny Klub Wolontariatu ogłasza zbiórkę środków czystości, pościeli, ręczników dla mieszkańców mysłowickiej noclegowni.

Osoby chcące pomóc proszone są o przynoszenie środków piorących, szamponów, mydeł, past do zębów, maszynek do golenia, ręczników.

Rzeczy można przynosić do biblioteki szkolnej lub do Sali 22.

Za każdą okazaną pomoc serdecznie dziękujemy!!!Wolontariat w CKZiU w Mysłowicach.

           Od kilku już lat w poszczególnych placówkach CKZiU w Mysłowicach działa grupa wolontariuszy, których głównym celem jest niesienie pomocy innym, uwrażliwienie na cierpienie i samotność drugiego człowieka. Praca  wolontariuszy to praca na rzecz słabszych, potrzebujących, często bezbronnych.  Poprzez działalność w szkolnym kole wolontariatu inspirujemy  do aktywnego spędzania wolnego czasu, kształtujemy umiejętność pracy w zespole oraz działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

Wolontariusze naszego koła podejmują różnego rodzaju działania. Każdego roku uczestniczymy w akcji „Nakręć się”. Cała społeczność szkolna zaangażowana jest w zbieranie plastikowych nakrętek. Pieniądze uzyskane  z ich sprzedaży kierujemy do dotkniętych ciężką  chorobą dzieci.

Okres poprzedzający święta to czas wzmożonej pracy wolontariatu. W szkole przeprowadzane są następujące inicjatywy: zbiórka słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka im. Św. Ojca Pio w Mysłowicach, „Góra Grosza”, „ Moto Mikołaje”. Akcje cieszą się dużym zaangażowaniem młodzieży i przynoszą wiele satysfakcji. Nie małym zainteresowaniem cieszy się również „Szlachetna Paczka” która od kilkunastu lat mobilizuje ludzi dobrej woli do pomagania rodzinom w trudnej sytuacji materialnej. W tym roku szkolnym nasza szkoła już po raz czwarty podjęła to wyzwanie.

To w naszej placówce- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – już po raz 16 został powołany mysłowicki sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Był to jeden z 153 sztabów na Śląsku i jeden z 1589 w Polsce. Jak co roku, zainteresowanie młodzieży i dorosłych wzięciem udziału w zbiórce było olbrzymie.

Wraz  z wolontariuszami zachęcamy młodych ludzi do akcji „ Sprzątanie Świata” oraz do porządkowania grobów na mysłowickich cmentarzach przed dniem Wszystkich Świętych. Corocznie organizowana jest również zbiorka zniczy , które uczniowie naszej szkoły zapalają na grobach zaniedbanych i opuszczonych.

Przez cały rok szkolny  w naszej placówce pomagamy uczniom słabym, mającym problemy  z nauką. W ramach tzw. „koleżeńskich korepetycji” organizujemy pomoc dla naszych kolegów i koleżanek. Oprócz nauki jest czas na wspólne rozmowy i zawiązywanie przyjaźni.

Nie zapominamy także o zwierzętach. Nasze koło nawiązało współpracę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Mysłowicach. W ramach współpracy organizujemy zbiórki darów (koce ,karmy itd.), a nasi wolontariusze poświęcają swój wolny czas i systematycznie odwiedzają mysłowickie schronisko.

 Jak widać działania podejmowane przez wolontariuszy CKZiU są bardzo różnorodne. Wszystkie jednak bez wątpienia wypływają z potrzeby serca i chęci podzielenia się sobą z innymi. Nasi wolontariusze to osoby odpowiedzialne , a ich głowy i serca są pełne pomysłów  oraz wiary w to, że warto czynić dobro.

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PRACACH SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU. PRZYJDŹ, ZOBACZ A NA PEWNO NIE POŻAŁUJESZ.

 

Skip to content