SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Placówka nr 2 – Samorząd Szkolny

Skład Samorządu Szkolnego Placówka nr 2 – Pocztowa 20

Przewodnicząca : Natalia Szczypińska z klasy 3 ML5
Z-ca przewodniczącej: Patryk Walczak z klasy 1 LE5
Sekretarz: Michał Michalski z klasy 3 ML5

 

Skip to content