SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Placówka nr 2 – Samorząd Szkolny

Skład Samorządu Szkolnego Placówka nr 2 – Pocztowa 20

Przewodniczący : Maksymilian Mańkut
Z-ca przewodniczącego: Magdalena Jarosz
Sekretarz: Julia Urbańczyk

 

Skip to content