Projekt UE – Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach

Adaptacja i doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w CKZiU w Mysłowicach

Głównym celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów i uczennic Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach. W projekcie przewiduje się następujące formy wsparcia: płatne staże uczniowskie, dodatkowe zajęcia specjalistyczne, kursy zawodowe i zajęcia rozwijające zainteresowania, doradztwo edukacyjno-zawodowe, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, jak również wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, modernizacja i remont pomieszczeń przeznaczonych na pracownie hotelarską  i budowlaną.

Obecnie zakończyły się prace adaptacyjne:

1) Adaptacja pomieszczeń na pracownię budowlaną.

2) Adaptacja pomieszczeń na pracownię hotelarską.

 

 

Skip to content