Nowe perspektywy zawodowe uczniów CKZiU w Mysłowicach

Staż w Hiszpanii

Projekt „Nowe perspektywy zawodowe uczniów CKZiU w Mysłowicach”
nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000138517
realizowany w ramach Programu Erasmus+ działanie Kształcenie i szkolenie zawodowe, finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Kolejna grupa uczniów Centrum wzięła udział w stażach zagranicznych w Hiszpanii. Przed feriami zimowymi zakończył się etap rekrutacji do projektu „Nowe perspektywy zawodowe uczniów CKZiU w Mysłowicach realizowanego w ramach Programu Erasmus+, na który Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego pozyskało środki w wysokości ponad 100 tyś. Euro. Z grona wielu chętnych, komisja rekrutacyjna wyłoniła grupę 30 uczniów zakwalifikowanych do bezpośredniego udziału w projekcie oraz grupę rezerwową.

To kolejny już raz w tym roku szkolnym gdy uczniowie CKZiU mogli odbyć 4-tygodniowe praktyki zawodowe w zagranicznych firmach. Ogromna szansa by skonfrontować swoją wiedzę i umiejętności zawodowe z wymaganiami stawianymi przez zagranicznych pracodawców, ale również możliwość podniesienia swoich kompetencji językowych.

Tym razem projekt zagranicznych staży był realizowany we współpracy z partnerem hiszpańskim European Educational Projects SL z Walencji.

Na staż wyjechała grupa 30 uczniów kształcących się w naszych technikach w zawodach: informatyka, organizacji turystyki, żywienia i usług gastronomicznych, logistyka,  mechanika, mechatronika, elektryka  i technika pojazdów samochodowych.

W ramach wyjazdu  uczniowie uczestniczyli w bogatym programie kulturowym, zwiedzili najpiękniejsze miejsca Walencji, przewidziano również wizytę w Miasteczku Sztuki i Nauki z największym w Europie oceanarium. Miesięczny pobyt za granicą to także okazja do sprawdzenia umiejętności interpersonalnych w nowym środowisku i odmiennej kulturze.

W ramach przygotowań do wyjazdu, uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach języka angielskiego  branżowego oraz kursie języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym. Odbyły się również zajęcia przygotowania pedagogiczno – psychologicznego i kulturowego.

Skip to content