Informacje RODO

Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach ma obowiązek przekazać uczniom i ich rodzicom informację dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych.

Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dane naszych uczniów przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa. W związku z powyższym informujemy, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach przetwarza dane osobowe uczniów (w tym dane osobowe ich rodziców lub opiekunów) zarówno w związku z realizacją przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), jak i dla zapewnienia uczniom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa poprzez użytkowanie systemu monitoringu wizyjnego, a także na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych, do celów związanych z promocją Centrum.

Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców jest Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach, z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 44, 41-400 Mysłowice.

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych pełni Pani inspektor Monika Kania:
Kontakt z inspektor ochrony danych :
E-mail: iod@ckziu-myslowice.pl
Telefon: 32 666 31 32
Adres tradycyjny: Inspektor Danych Osobowych, Mysłowice 41-400, ul. Mikołowska 44

Posiadają Państwo prawo dostępu do właściwych danych, ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, również do ich usunięcia.

Obowiązek informacyjny ogólny

Klauzule dotyczące monitoringu wizyjnego

Wniosek dotyczący prawa osób fizycznych

 

 

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności – klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego utrzymywanego przez CKZiU w Mysłowicach.

Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 1. Dane przetwarzane w związku z odwiedzaniem serwisów internetowych
 2. Dane: adresy IP, pliki cookies i podobne dane o aktywności lub urządzeniach użytkownika.
 3. Administratorem danych jest Dyrektor CKZiU w Mysłowicach jako wydawca serwisu internetowego.
  Dane kontaktowe: Mikołowska 44, 41-400 Mysłowice;ido@ckziu-myslowice.pl.
 4. Dane przetwarzamy w celach:
  • umożliwienia wygodnego korzystania z serwisu,
  • monitorowania nadużyć,
  • informowania o przedmiocie działalności i usługach CKZiU lub partnerów administratora
  • prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratorazPrawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwis.
 1. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT.
 2. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

Informacje o przysługujących prawach

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługują następujące prawa:

 1. prawo żądania dostępu do danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych;
 3. prawo żądania usunięcia danych,
 4. prawo żądania przeniesienia danych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 6. prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 8. prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.

W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisach lub w związku z usługami dostępnymi za ich pośrednictwem można się kontaktować z administratorami danych pod adresem: ido@ckziu-myslowice.pl.

Skip to content