Informacje RODO

Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach ma obowiązek przekazać uczniom i ich rodzicom informację dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych.

Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dane naszych uczniów przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa. W związku z powyższym informujemy, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach przetwarza dane osobowe uczniów (w tym dane osobowe ich rodziców lub opiekunów) zarówno w związku z realizacją przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), jak i dla zapewnienia uczniom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa poprzez użytkowanie systemu monitoringu wizyjnego, a także na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych, do celów związanych z promocją Centrum.

Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców jest Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach, z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 44, 41-400 Mysłowice.

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych pełni Pani inspektor Monika Kania:
Kontakt z inspektor ochrony danych :
E-mail: iod@ckziu-myslowice.pl
Telefon: 32 666 31 32
Adres tradycyjny: Inspektor Danych Osobowych, Mysłowice 41-400, ul. Mikołowska 44

Posiadają Państwo prawo dostępu do właściwych danych, ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, również do ich usunięcia.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MYSŁOWICACH

 

INFORMACJA, DOT. PRZETWARZANIA WIZERUNKÓW UCZNIÓW PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MYSŁOWICACH

Skip to content