„Europejskie staże zawodowe mysłowickich uczniów – szansą na rynku pracy”

Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne

W piątek 11.09.2021r. młodzież w ramach wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wzięła udział w warsztatach integracyjnych realizowanych w grupach wyjazdowych. Na zajęciach młodzież  poznawała się nawzajem i budowała więzi koleżeńskie. Była okazja by szczerze porozmawiać o swoich oczekiwaniach i obawach związanych z wyjazdem zagranicznym. Uczestnicy optymistycznie nastawieni do nowych wyzwań nie mogą się już doczekać konfrontacji z hiszpańską i włoską rzeczywistością.

Podczas drugiej części zajęć, prowadzonej przez psychologa uczniowie zgłębiali tematy związane z komunikacją międzyludzką, uprzedzeniami, stereotypami, radzeniem sobie ze stresem i lękiem oraz rozwiązywaniem konfliktów.

Skip to content