„Europejskie staże zawodowe mysłowickich uczniów – szansą na rynku pracy”

Język angielski branżowy

JĘZYK ANGIELSKI BRANŻOWY – GRUPA WŁOSKA
Technik elektryk PLACOWKA NR 2 Technik mechatronik PLACÓWKA NR 1 Technik pojazdów samochodowych  PLACÓWKA NR 1 Technik logistyk PLACÓKA NR  2 Technik ekonomista PLACÓWKA NR 2
mgr Kamila Klein mgr Kamila Klein mgr Kamila Klein mgr Agnieszka Szyndler mgr Agnieszka Szyndler
21.06.2021 – 3  godziny CKZ s. 19 21.06.2021 – 3  godziny CKZ s. 19 21.06.2021 – 3  godziny CKZ s. 19 21.06.2021 – 2 godziny CKZ s. 12 21.06.2021 – 2 godziny CKZ s. 12
22.06.2021 – 3 godziny CKZ s. 19 22.06.2021 – 3 godziny CKZ s. 19 22.06.2021 – 3 godziny CKZ s. 19 23.06.2021 – 2 godziny  CKZiU s. 22 23.06.2021 – 2 godziny  CKZiU s. 22
23.06.2021 – 2 godziny CKZiU s. 33 23.06.2021 – 2 godziny CKZiU s. 33 23.06.2021 – 2 godziny CKZiU s. 33 24.06.2021 – 2 godziny CKZiU s. 22 24.06.2021 – 2 godziny CKZiU s. 22
24.06.2021 – 2 godziny CKZiU s. 33 24.06.2021 – 2 godziny CKZiU s. 33 24.06.2021 – 2 godziny CKZiU s. 33 28.06.2021 – 2 godziny CKZiU s. 22 28.06.2021 – 2 godziny CKZiU s. 22
29.06.2021 – 2 godziny CKZiU s. 22 29.06.2021 – 2 godziny CKZiU s. 22

 

JĘZYK ANGIELSKI BRANŻOWY – GRUPA HISZPAŃSKA
Technik hotelarstwa PLACOWKA NR 1 Technik organizacji turystyki/obsługi turystycznej  PLACÓWKA NR 1 Technik żywienia i usług gastrnmicznych PLACÓWKA NR 1 Technik informatyk PLACÓKA NR  1
mgr Aleksandra Gut mgr Aleksandra Gut mgr Aleksandra Gut mgr Katarzyna Depta
21.06.2021 godz. 11.40
– 2  godziny CKZ
21.06.2021 godz. 11.40
– 2  godziny CKZ
21.06.2021 godz. 8.20
– 4  godziny CKZ
23.06.2021 – 3 godziny CKZiU 23.06.2021 – 3 godziny CKZiU
24.06.2021 – 3 godziny CKZ 24.06.2021 – 3 godziny CKZ 24.06.2021 – 4 godziny CKZiU s. 33 24.06.2021 – 3 godziny CKZiU s.34
25.06.2021 – 2 godziny CKZ 25.06.2021 – 2 godziny CKZ 25.06.2021 godz. 12.30
– 2 godziny
28.06.2021 – 3 godziny CKZiU s. 34
30.06.2021 – 4 godziny CKZiU s. 33

 

 

Skip to content