DORADZTWO ZAWODOWE

Materiały dla rodziców

JAK POMÓC DZIECKU WYBRAĆ ZAWÓD ORAZ SZKOŁĘ PONADPODSTAWOWĄ ?

CO WARTO WIEDZIEĆ O ZAWODACH ?

Poszukiwanie wiadomości o zawodach jest bardzo ważnym krokiem w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. Ryzykowne jest wybieranie zawodu bez rzetelnej, aktualnej
i wyczerpującej informacji o nim. Jeśli Twoje dziecko jest zainteresowane jakimś konkretnym zawodem, to dobrze jest dowiedzieć się o nim jak najwięcej.

JAKICH INFORMACJI SZUKAĆ ? NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ ?

Przede wszystkim dobrze będzie, jeśli dziecko (rodzic także) dowie się:

– jakie czynności zawodowe wykonuje osoba w danym zawodzie,

– jakie są wymagania wobec osób zainteresowanych określonym zawodem,

– w jakich warunkach wykonuje się pracę w danym zawodzie,

– jakie są przeciwwskazania do pracy w danym zawodzie (kto nie powinien wykonywać tego zawodu głównie ze względu na stan zdrowia),

– jakie trzeba mieć wykształcenie, by zdobyć kwalifikacje zawodowe,

– jakie są możliwości doskonalenia zawodowego, poszerzania zakresu kompetencji w zawodzie,

– jakie są szanse na znalezienie pracy,

Zdobycie aktualnej, rzetelnej informacji o zawodach to krok do wyboru profesji, która dziecka nie rozczaruje. Jeśli nastolatek wybierze zawód na podstawie wiedzy o sobie i swoich możliwościach, funkcjonujących zawodach oraz rynku pracy, istnieje duża szansa na to, że wybrany zawód okaże się jego pasją. Rozmowy o zawodach można zacząć od rozmów z rodziną i znajomymi albo od poszukania informacji w różnych publikacjach czy internecie.

ŹRÓDŁA INFORMACJI O ZAWODACH

Aby mieć aktualną, rzetelną i wiarygodną wiedzę o zawodach, warto sięgnąć do profesjonalnych źródeł informacji zawodowej. Znajdziemy w nich opisy poszczególnych zadań zawodowych, warunków pracy w danym zawodzie oraz kompetencji, jakie są wymagane, do jego wykonywania. Istnieje wiele źródeł informacji o zawodach, w których można się kształcić na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Warto
z nich skorzystać w celu uzyskania szczegółowych informacji o interesującym nas zawodzie. Dobrymi przykładami takich materiałów są:

– informatory i przewodniki po zawodach, np.: Przewodnik po zawodach wydany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego wydany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, informator INFOdoradca+.

– informacje o zawodach spotykanych na rynku pracy znajdziemy m.in. w Klasyfikacji zawodów
i specjalności
opracowanej na potrzeby rynku pracy przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
W wyżej wspomnianej klasyfikacji można znaleźć długą listę zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.psz.praca.gov.pl) można znaleźć wyszukiwarkę zawodów, która umożliwia wyszukiwanie zawodu według jego nazwy. Baza zawodów stwarza możliwość zapoznania się z opisem zawodu przygotowanym według schematu: synteza, zadania zawodowe, dodatkowe zadania zawodowe.

– filmy o zawodach – konto Ośrodka Rozwoju Edukacji w serwisie internetowym Youtube.

– informacje o lokalnym i krajowym rynku pracy – znajdziemy na stronach internetowych wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, stronie www.barometrzawodow.pl.

Zgłębianie wiedzy o zawodach może być działaniem podjętym wspólnie z dzieckiem. Czas poświęcony na wspólną pracę może być wstępem do rozmów, analizy pomysłów na karierę edukacyjną i zawodową nastolatka.

W obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym
i wojewódzkim rynku pracy
wymienione zostały zawody, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20200000106/O/M20200106.pdf

SPOSOBY ZBIERANIA INFORMACJI O ZAWODACH

Informacji jest wiele, są one jednak bardzo rozproszone. Trzeba postawić sobie pytanie: w jaki sposób moje dziecko może je pozyskać? Pytanie jest aktualne także wtedy, kiedy chodzi nam o informacje
o zawodach. W jaki sposób można pomóc dzieciom zbierać informacje o zawodach? Jako rodzice możecie:

  •  poprosić pedagoga lub wychowawcę, by zorganizował spotkania z przedstawicielami zawodów, które interesują Wasze dzieci,
  • zgłosić wychowawcy klasy pomysł zorganizowania wycieczki zawodoznawczej do firmy, która zatrudnia osoby w interesujących dzieci zawodach,
  • zaproponować dzieciom sięgnięcie do czasopism młodzieżowych, w których można znaleźć informacje o zawodach i ich opisy,
  • odwiedzać strony internetowe szkół ponadpodstawowych,
  • zachęcić dzieci, by rozmawiały z rodziną, znajomymi o zawodach, które oni wykonują,
  • brać udział w targach edukacyjnych, targach pracy,
  • uczestniczyć z dziećmi w drzwiach otwartych szkół, akcjach promocyjnych szkół ponadpodstawowych,
  • sięgać do informatorów szkolnych, broszur i ulotek,
  • wykorzystywać tzw. „pocztę pantoflową”.

Za: Pomagam dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną. Broszura dla rodziców, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2013

Wybór szkoły

Skip to content