Aktywna tablica 2020-2024

Aktywna tablica – szkolenia

Szkolenie koordynatorów

W dn. 27.01.2021r. koordynatorzy zespołów wchodzących w skład CKZiU wzięli udział w „I spotkaniu Sieci Szkół uczestniczących w programie Aktywna Tablica – edycja 2020” zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.

W dn. 17.03.2021r. koordynatorzy zespołów wchodzących w skład CKZiU wzięli udział w II spotkaniu Sieci Szkół uczestniczących w programie Aktywna Tablica – edycja 2020 zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach.

W dn. 07.06.2021r. koordynatorzy zespołów wchodzących w skład CKZiU wzięli udział w III spotkaniu Sieci Szkół uczestniczących w programie Aktywna Tablica – edycja 2020 zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach

 

Technikum nr 1

W dniu 09.02.2021 odbyło się szkolenie nauczycieli na temat ”Stosowanie narzędzi i aplikacji w nauczanych przedmiotach”. W szkoleniu brali nauczyciele placówki nr 1  CKZiU w Mysłowicach. Zostało ono poprowadzone przez  Krzysztofa Krauzowicza.

 

Technikum nr 2

W dniu 08.02.2021 odbyło się szkolenie nauczycieli na temat ”Stosowanie narzędzi i aplikacji w nauczanych przedmiotach”. W szkoleniu brali nauczyciele placówki nr 2  CKZiU w Mysłowicach. Zostało ono poprowadzone przez Annę Wybraniec na platformie TEAMS.

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

W dniu 09.02.2021 odbyło się szkolenie nauczycieli na temat ”Stosowanie narzędzi i aplikacji w nauczanych przedmiotach”. W szkoleniu brali nauczyciele placówki nr 1  CKZiU w Mysłowicach. Zostało ono poprowadzone przez  Krzysztofa Buczka.

 

 

Skip to content