Aktywna tablica 2020-2024

Aktywna tablica – harmonogram

PLAN DZIAŁAŃ W PROGRAMIE AKTYWNA TABLICA

 W CKZIU W MYSŁOWICACH

 TECHNIKUM NR 1 

DZIAŁANIE TERMIN ODPOWIEDZIALNI UWAGI
Powołanie zespołu i wyznaczenie koordynatora Grudzień 2020 Monika Turska- koordynator zespołu

Monika Szczepańska – uczestnik zespołu

Katarzyna Depta- uczestnik zespołu

Magda Babicz – uczestnik zespołu

Laura Szarek – uczestnik zespołu

Krzysztof Krauzowicz – uczestnik zespołu

 

Szkolenie nauczycieli w zakresie stosowania narzędzi i aplikacji Styczeń 2021 Krzysztof Krauzowicz
Stworzenie zakładki” Aktywna Tablica” na stronie internetowej szkoły i zamieszczanie informacji o realizacji programu. Styczeń 2021 Krzysztof Krauzowicz

Wszyscy nauczyciele wchodzący w skład zespołu

Wykorzystanie TIK na zajęciach w ramach różnych przedmiotów w technikum nr 2 Na bieżąco Wszyscy nauczyciele CKZiU w Mysłowicach
Organizacja dnia Bezpiecznego Internetu  9 luty 2021r. Wszyscy nauczyciele wchodzący w skład zespołu
Przeprowadzenie lekcji otwartych Kwiecień 2021

 

Kwiecień 2021

 

 

Monika Szczepańska

 

Krzysztof Krauzowicz

Przygotowanie scenariuszy lekcji Marzec

Kwiecień

 

Laura Szarek

Magda Babicz

 

Udział nauczycieli w lekcjach otwartych Na bieżąco zgodnie z przyjętymi terminami realizacji lekcji otwartych Wszyscy nauczyciele wchodzący w skład zespołu
Udział w szkoleniach zewnętrznych w ramach TIK Na bieżąco Wszyscy nauczyciele wchodzący w skład zespołu

 

Podsumowanie realizacji zadań programu Aktywna Tablica Czerwiec 2021 Koordynator programu

 TECHNIKUM NR 2

 

DZIAŁANIE TERMIN ODPOWIEDZIALNI UWAGI
Powołanie zespołu i wyznaczenie koordynatora Grudzień 2020 Monika Adamiuk- koordynator zespołu

Anna Wybraniec- uczestnik zespołu

Beata Ziemba- uczestnik zespołu

Monika Adamiuk- uczestnik zespołu

Karolina Janowska- Pożyc- uczestnik zespołu

Aleksandra Jankowicz- uczestnik zespołu

 

 
Szkolenie nauczycieli w zakresie stosowania narzędzi i aplikacji Styczeń 2021 Anna Wybraniec  
Stworzenie zakładki” Aktywna Tablica” na stronie internetowej szkoły i zamieszczanie informacji o realizacji programu. Styczeń 2021 Anna Wybraniec

Wszyscy nauczyciele wchodzący w skład zespołu

 
Wykorzystanie TIK na zajęciach w ramach różnych przedmiotów w technikum nr 2 Na bieżąco Wszyscy nauczyciele wchodzący CKZiU w Mysłowicach

 

 
Organizacja dnia Bezpiecznego Internetu  9 luty 2021 Wszyscy nauczyciele wchodzący w skład zespołu  
Przeprowadzenie lekcji otwartych Luty 2021

 

Maj 2021

 

Karolina Janowska Pożyc

Beata Ziemba

 

 
Przygotowanie scenariuszy lekcji luty Aleksandra Jankowicz  
Udział nauczycieli w lekcjach otwartych Na bieżąco zgodnie z przyjętymi terminami realizacji lekcji otwartych Wszyscy nauczyciele wchodzący w skład zespołu  
Udział w szkoleniach zewnętrznych w ramach TIK Na bieżąco Wszyscy nauczyciele wchodzący w skład zespołu  
Podsumowanie realizacji zadań programu Aktywna Tablica Czerwiec 2021 Koordynator programu  
       

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO 

DZIAŁANIE TERMIN ODPOWIEDZIALNI UWAGI
Powołanie zespołu i wyznaczenie koordynatora Grudzień 2020 Aneta Brągiel-Dudek- koordynator zespołu

Krzysztof Buczek- uczestnik zespołu

Agnieszka Szyndler- uczestnik zespołu

Janusz Czachor- uczestnik zespołu

Tomasz Kopeć- uczestnik zespołu

 

 
Szkolenie nauczycieli w zakresie stosowania narzędzi i aplikacji Styczeń 2021 Krzysztof Buczek  
Stworzenie zakładki” Aktywna Tablica” na stronie internetowej szkoły i zamieszczanie informacji o realizacji programu. Styczeń 2021

 

 

Krzysztof Buczek

Wszyscy nauczyciele wchodzący w skład zespołu

 
Wykorzystanie TIK na zajęciach w ramach różnych przedmiotów w Branżowej Szkole I stopnia nr.1 Na bieżąco Wszyscy nauczyciele wchodzący w skład zespołu  
Organizacja dnia Bezpiecznego Internetu 9 luty 2021 Wszyscy nauczyciele wchodzący w skład zespołu  
Przeprowadzenie lekcji otwartych Marzec2021

 

Maj 2021

 

Tomasz Kopeć

 

Aneta Brągiel-Dudek

 
Udział nauczycieli w lekcjach otwartych Na bieżąco zgodnie z przyjętymi terminami realizacji lekcji otwartych Wszyscy nauczyciele wchodzący w skład zespołu  
Przygotowanie scenariuszy lekcji Na bieżąco Agnieszka Szyndler  
Udział w szkoleniach zewnętrznych w ramach TIK Na bieżąco Wszyscy nauczyciele wchodzący w skład zespołu  
Podsumowanie realizacji zadań programu Aktywna Tablica Czerwiec 2021 Koordynator programu  
Skip to content