Adaptacja i wyposażenie sal CKZiU

Adaptacja i wyposażenie sal mysłowickich placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na potrzeby pracowni praktycznej nauki zawodu

Miasto Mysłowice / Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach pozyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na doposażenie i adaptację pracowni kształcenia zawodowego w trzech placówkach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach.

 

W zakres projektu wchodzi:

  1. Prace remontowe pomieszczeń przeznaczonych do nauki zawodu dla kierunku Technik elektryk wraz z zakupem wyposażenia remontowanych pracowni
  2. Prace remontowe pomieszczeń przeznaczonych do nauki zawodu dla kierunku Technik mechatronik wraz z zakupem wyposażenia remontowanych pracowni.
  3. Prace remontowe pomieszczeń przeznaczonych do nauki zawodu dla kierunku Technik pojazdów samochodowych wraz z zakupem wyposażenia remontowanych pracowni.
  4. Prace remontowe pomieszczeń przeznaczonych do nauki zawodu dla kierunku Technik żywności i usług gastronomicznych wraz z zakupem wyposażenia remontowanych pracowni.
  5. Prace remontowe pomieszczeń przeznaczonych do nauki zawodu dla kierunku Technik logistyk wraz z zakupem wyposażenia remontowanych pracowni.
  6. Prace remontowe pomieszczeń przeznaczonych do nauki zawodu dla kierunku Technik Informatyk wraz z zakupem wyposażenia remontowanych pracowni.
  7. Prace remontowe pomieszczeń przeznaczonych do nauki zawodu dla kierunku Technik pojazdów samochodowych wraz z zakupem wyposażenia remontowanych pracowni.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach poprzez adaptację i wyposażenie sal mysłowickich placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na potrzeby pracowni praktycznej nauki zawodu.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu to ponad 1,9 mln zł, a wartość dofinansowania wyniesie ok 1,6 mln zł.

Planowane zakończenie projektu to wrzesień 2018.

Skip to content