AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Komunikat dla maturzystów

02LIP

9 lipca br. od godz. 0830 w serwisie ZIU zostaną udostępnione wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Należy wejść na stronę https://ziu.gov.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Świadectwa dojrzałości będą wydawane w budynku Centrum przy ulicy Mikołowskiej 44 – 9 lipca od godziny 1230 do 153010, 11 i 12 lipca od godziny 1000 do 1400.

Przypominamy o konieczności posiadania przy sobie dowodu tożsamości.

W przypadku braku możliwości odbioru świadectwa maturalnego w podanym terminie, należy to uczynić w innym dniu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikami sekretariatu Centrum (tel.: 533341501 lub 32 222 26 41)

Świadectwa mogą być odebrane osobiście lub na podstawie pisemnego upoważnienia do odbioru – druk upoważnienia do odbioru świadectwa maturalnego znajduje się na stronie internetowej Centrum (https://ckziu-myslowice.pl/matura/dla-maturzystow).

Maturzyści, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym: część pisemna – 20 sierpnia 2024 r. (wtorek, godz. 900); część ustna – 21 sierpnia 2024 r. (środa, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora Centrum oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym najpóźniej do 16 lipca br. (t.j. w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników / druki oświadczeń będą dostępne w sekretariacie)

DO ZOBACZENIA

Skip to content