AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Dostęp do rozwiązanych zadań egzaminacyjnych

01LIP

W dniu 4 – 8.07.2024 istnieje możliwość dostępu przez zdających w sesji lato 2024 do treści rozwiązywanych przez nich zadań egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi
w części pisemnej egzaminu w formie elektronicznej.

Dostęp do treści rozwiązywanych zadań egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi będzie możliwy w CKZ u p. Magdaleny Ślusarczyk-Puchałki w godz. od 10:00 do 13:00

Zdający wykorzystują nazwy użytkowników i hasła otrzymane podczas egzaminu.

 

 

 

Skip to content