AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

VIII Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna

17LIS

W dniu 17.11.20233 o godzinie 11.00 w Placówce nr 2 został zorganizowany szkolny  etap VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej, w którym uczestniczyli uczniowie klasy 4ML5. Kierowana jest ona głównie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w zawodzie technik logistyk. Do udziału w I etapie VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno- Logistycznej zgłosiło się ponad 6000 uczestników z 200 szkół,  z naszej szkoły udział wzięło 8 uczniów. Konkurs został podzielony na trzy etapy, natomiast każdy etap na bloki programowe. Uczestnicy pierwszego etapu zmagali się z zagadnieniami dotyczącymi głównie gospodarki zapasami, transportu i spedycji oraz logistyki. Zmagania konkursowe trwały 35 min i zawierały 30 pytań jednokrotnego wyboru. Za dobrze rozwiązane zadanie można było uzyskać 1 punkty. Wyniki pierwszego etapu zostaną podane w połowie grudnia, trzymamy kciuki za naszych uczniów.

Skip to content