AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Akcja RESUSTYTACJA

15LIS

4.11.2023 r. klasy 2LE5 i 1 LEI5 uczestniczyły w szkoleniu z pierwszej pomocy „Akcja resuscytacja”🚑
Uczniowie zapoznali się z podstawowymi pojęciami jak również z czynnościami związanymi z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku zatrzymania akcji serca u poszkodowanego.
Szkolenie obejmowało również cześć praktyczną z przeprowadzenia akcji resuscytacji krążeniowo-oddechowej, jak również przeprowadzenia akcji z wykorzystaniem defibrylatora AED.

Skip to content