AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

 Finał projektu ,,Deutsch  ist nicht so schwer”

06LIS

Dnia 26 października br. odbył się w Katowicach  finał projektu ,,Deutsch  ist nicht so schwer”.

Wzięło w nim udział 30 uczniów z 8 szkół z województwa śląskiego, z Siewierza, Sosnowca, Mysłowic i Katowic. Naszą placówkę reprezentowało  pięcioro uczniów, którzy uczestniczyli w warsztatach  prowadzonych przez panią Małgorzatę Bubik – prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego – Oddział Katowice. Drugim prowadzącym była dr Agata Borek – egzaminator Instytutu Goethego. Podczas zajęć młodzież rozwijała kompetencje językowe w sprawnościach: słuchanie, pisanie i czytanie ze zrozumieniem. Warsztaty językowe były jednocześnie formą przygotowania się uczniów do próbnego egzaminu ustnego w kategorii „Fit in Deutsch 1”, który przeprowadzono w centrum egzaminacyjnym Instytutu Goethego „Structura” – Szkoła Języka Niemieckiego w Katowicach.

Udział w projekcie stanowił również doskonałą okazję dla nauczycieli języka niemieckiego do wymiany doświadczeń w szczególności z panią Beate Botor – wieloletnią nauczycielką prowadzącą m.in. w mediatece Instytutu Goethego animacje językowe dla uczniów.

Zwieńczeniem projektu było uroczyste wręczenie uczennicom i uczniom  dyplomów  ukończenia kursu przygotowującego do egzaminu „Fit in Deutsch 1”, a nauczycielom – podziękowań.
Warto podkreślić, że 20-godzinny kurs językowy, w którym uczestniczyli uczniowie naszego Centrum, wpisuje się w  działania innowacyjne szkoły prowadzone przez nauczycielki Barbarę Falecką i Edytę Burakowską. Jest to cenna inicjatywa, która zwiększa kompetencje intelektualne młodzieży.

Skip to content