AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

XI Olimpiada Wiedzy o Turystyce

27PAŹ

W dniu 24.10.2023 r. siedmioro uczniów kształcących się na kierunku technik organizacji turystyki wzięło udział w eliminacjach szkolnych do XI Olimpiady Wiedzy o Turystyce, której tematem przewodnim jest niematerialne dziedzictwo kulturowe w turystyce.

Pretekstem do podjęcia takiego zagadnienia są obchodzone w 2023 r. dwa jubileusze: 20-lecia przyjęcia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i 10-lecia Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wydarzeniom tym towarzyszy wędrująca po Polsce plenerowa wystawa czasowa „Tradycje od pokoleń. Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce”, podczas której organizowane są liczne wydarzenia dodatkowe.

Celem organizatorów XI Olimpiady Wiedzy o Turystyce, która zorganizowana jest  pod hasłem „W poszukiwaniu tradycji – dziedzictwo niematerialne w turystyce”, jest zainteresowanie uczestników poznaniem dziedzictwa, zwłaszcza własnego regionu, jak również zaangażowanie ich w przekaz międzypokoleniowy poprzez bezpośredni kontakt ze wspólnotami depozytariuszy tradycji oraz dbałość o pamięć i zachowanie lokalnych zwyczajów.

W etapie okręgowym, który odbędzie się w styczniu 2024 roku,  naszą szkołę reprezentowały będą uczennice z kl. 4 ŻO5 Paulina Flasza  i Wiktoria Luboń, które uzyskały największą liczbę punktów w eliminacjach szkolnych. Już dzisiaj trzymamy mocno kciuki za uczennice i życzymy powodzenia!

Skip to content