AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Wycieczka programowa do Firmy Elgór + Hansen S.A. w Chorzowie

31MAJ

W dniu 30.05.2023 uczniowie klasy 3 SM5/TMR wraz z p. Jadwigą Balicką – nauczycielką przedmiotu urządzenia i systemy mechatroniczne – zwiedzali hale produkcyjne w Firmie Elgór + Hansen S.A. w Chorzowie.

Podczas tej praktycznej lekcji zawodu przyszli mechatronicy zdobyli wiedzę na temat   stosowanych w zakładzie technologii, jakości materiałów i sposobów eksploatacji urządzeń. Poznali także budowę dołowej rozdzielnicy kopalnianej, transformatorów oraz obwodów pomiarowych. Szczególne zainteresowanie  wzbudziła technologia wytwarzania płytek drukowanych, kontroli powykonawczej i czyszczenia płytek z wbudowanymi elementami elektronicznymi. Uczniowie zobaczyli również nowoczesny magazyn części przeznaczonych do montażu urządzeń i poznali sposób prowadzenia ich ewidencji.

Wycieczka była dla młodzieży cennym uzupełnieniem wiedzy praktycznej z zakresu montażu urządzeń elektrycznych, układów i urządzeń elektronicznych oraz metod ich naprawy i konserwacji. Młodzi mechatronicy mieli również możliwość poznania nowoczesnego sprzętu technicznego stosowanego w górnictwie, budownictwie i innych branżach. Zwiedzanie hal produkcyjnych w Firmie Elgór + Hansen S.A. było znakomitą okazją do poznania gałęzi przemysłu maszynowego i elektrotechnicznego, rozwijających się w naszym województwie.

Skip to content