AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Kolejna edycja szkolnego konkursu polonistyczno – historycznego rozstrzygnięta!

30MAJ

Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje swoim zakresem merytorycznym zagadnienia z języka polskiego i historii dotyczące patronów 2023 roku, którymi są:

Wojciech Korfanty, Aleksander Fredro, Maurycy Mochnacki oraz powstanie styczniowe.

Jak każdego roku, uczniowie mieli za zadanie przygotować prezentację multimedialną poświęconą jednemu z patronów. Jury w składzie: A. Jankowicz, L. Szarek, O. Miller, M. Oblong – Zwiór , A. Brągiel – Dudek, spośród prac uczniów Technikum 1 i Technikum 2, wybrało najciekawszą i najlepiej wykonaną . Zwycięską prezentację, dotyczącą życia i działalności Wojciecha Korfantego, wykonała Julia Dytko z klasy I LE . Gratulujemy!

Organizatorkami konkursu były polonistki A. Jankowicz i L. Szarek.

Skip to content