AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Warsztaty Skills&Languages 2023

29MAJ

Dnia 29 maja w Technikum na Wesołej  (Placówka nr 2) odbyły się  warsztaty dla uczniów zaprzyjaźnionych szkół podstawowych : SP nr 16 z Kosztów (klasa 7 oraz opiekunowie Pani Anna Bodora oraz Pani Ewa Zazula) oraz SP 11 z Larysza (uczniowie klasy ósmej pod opieką Pani Anny Muc). W warsztatach uczestniczyli także wszyscy uczniowie Technikum na Wesołej – klasy pierwsze 1 ME oraz 1LE , 2ML, 3 ML oraz 4ELEK.

Uczniowie wzięli udział w wykładach Pana Michała Witasa (Europe Direct Katowice)        „ 2023 – Europejski Rok Umiejętności ”  oraz  „Języki obce na świecie”. Dodatkowo zorganizowano Q&A (pytania i odpowiedzi) dla gości ze szkół podstawowych – po            „ rozszyfrowaniu” skrótów poszczególnych klas  –  uczniowie szkół podstawowych pytali m.in. o kierunki kształcenia , możliwe drogi rozwoju kariery po zdobyciu tytułu technika w wybranych zawodach, a także przedmioty zawodowe prowadzone już od klasy pierwszej.

Tematyka warsztatów (Skills&Languages 2023) była też okazją do spotkania uczestników projektu e-Twinning „ Career Paths Explorers”  (CKZiU, SP 16 oraz SP 7) realizowanego od listopada do kwietnia bieżącego roku. W projekcie uczestniczyli uczniowie klas 1 LE5 oraz 1 ME5 pod opieką Pani A. Jóźwik oraz Pani A. Siwiec.

Celem projektu było nawiązanie współpracy pomiędzy uczniami szkoły Technikum nr 2 CKZiU w Mysłowicach oraz uczniami okolicznych szkół podstawowych. Uczniowie opracowywali wybrane przez siebie ścieżki kariery i związane z nimi zawody ( mapa karier). Starsi uczniowie mieli okazję podzielenia się swoim doświadczeniem, wiedzą na temat praktycznej nauki zawodu, doskonalili także umiejętności językowe, ICT oraz pracy w grupie.

Spotkanie „Skills &Languages 2023” zakończyło się quizem wiedzy dla wszystkich uczestników oraz oprowadzeniem naszych gości po pracowniach.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do naszej Fotogalerii !

Skip to content