AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

„Nic dwa razy się nie zdarza…” – pożegnanie naszych absolwentów

28KWI

„Nic dwa razy się nie zdarza…” – słowami piosenki w wykonaniu Oliwii Kotary z kl.4ŻHO5 i Oliwii Tyberskiej z kl. 1KFW3 rozpoczęła się 28 kwietnia bieżącego roku akademia pożegnania absolwentów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Gospodarzami byli uczniowie klas czwartych pięcioletniego technikum, którzy na zorganizowaną w auli Technikum nr2 w Mysłowicach uroczystość, zaprosili absolwentki i absolwentów , dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne oraz rodziców. Swoją obecnością wydarzenie uświetnili: Prezydent Miasta Mysłowice pan Dariusz Wojtowicz, II Zastępca Prezydenta Miasta Mysłowice pan Mateusz Targoś oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Mysłowice pani Sonia Wójcik.
W słowach pożegnania skierowanych do absolwentów pan dyrektor Tomasz Wybraniec podkreślił ich zaangażowanie, rozwój i wytrwałość w dążeniu do wyznaczonych celów. Uhonorował dyplomami i nagrodami uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce, a także godnie reprezentowali placówkę w licznych konkursach, zawodach sportowych oraz przedsięwzięciach inicjowanych przez nasze Centrum.
Dyrektor Tomasz Wybraniec podziękował także gronu pedagogicznemu za włożony trud, za życzliwość i troskę o kształtowanie właściwych postaw młodzieży. Słowa wdzięczności skierował również do rodziców maturzystów i do  przedstawicieli Rady Rodziców wspomagającej działania nauczycieli.
Ważne słowa z życzeniami wielu sukcesów i dobrych wyborów życiowych skierował do absolwentów pan Prezydent, a za wysiłek i trud pedagogiczny podziękował gronu pedagogicznemu pan Zbigniew Bołdys – przedstawiciel rodziców obecnych maturzystów. Do tych życzeń dołączył się pan Zbigniew Jeż – przewodniczący Rady Rodziców , który podkreślił, jak ważną rolę pełni szkoła w kształtowaniu osobowości młodych ludzi.
W imieniu obecnych na sali abiturientów podziękowanie dla dyrekcji szkoły, wychowawców, nauczycieli, rodziców i młodszych kolegów, wygłosiła Natalia Jamrozy z kl.4 TELEk. Wyrazem wdzięczności za wsparcie w czasie czterech lat edukacji w technikum, za miłe i te trudne chwile spędzone w murach szkoły, były kwiaty wręczone przez czwartoklasistów oraz pamiątkowe tablo ofiarowane przez przedstawicieli klasy 4TElek.
Po części oficjalnej nadszedł czas na program artystyczny. Podczas projekcji filmu pt. ”Przeżyjmy to jeszcze raz”, przygotowanego przez Lidię Jeż i Michała Plaszczaka z kl.4TI5, maturzyści wspominali swoje historie klasowe. Jak każe szkolna tradycja, w tym roku również przyznano tytuły Debeściaków CKZiU i wręczono pamiątkowe statuetki. Wyróżnieni to uczniowie, o których było głośno w szkole, godnie reprezentowali nasze Centrum. Brali udział w konkursach i olimpiadach oraz realizowali szlachetną działalność wolontaryjną i akcje promocyjne. Odznaczali się wyjątkową osobowością, angażowali się w różne przedsięwzięcia.
Statuetki otrzymały również wychowawczynie klas czwartych- pani mgr Edyta Burakowska, pani mgr inż. Danuta Prorok oraz pani mgr Beata Ziemba.
Część artystyczną zakończyło wręczenie symbolicznych upominków przez młodszych kolegów oraz życzenia. Wygłosił je Adrian Jamrozy z kl.4 ELEK 5: „Kończy się ważny etap Waszego życia. Mamy nadzieję, że będziecie wracać myślami do wspólnie spędzonych chwil w naszym Centrum. Życzymy Wam pomyślnego zdania egzaminów maturalnych, osobom , które planują kontynuować naukę – dostania się na wymarzony kierunek studiów, a tym, którzy zamierzają podjąć pracę – ciekawych doświadczeń zawodowych. Jak mówi łacińskie przysłowie:” Non scholae, sed vitae discimus”, czyli „nie dla szkoły się uczymy, lecz dla życia”, ale to szkoła nas kształtuje, dlatego wspominajcie CKZiU w Mysłowicach!”
Przy dźwiękach piosenki ”Dni, których nie znamy” młodzież pozowała do pamiątkowej fotografii.
Życzymy naszym abiturientom realizacji planów.

Skip to content