AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa czy Dzień Kolorowej Skarpetki?

22MAR

21 marca to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Ale nie tylko. To także Światowy Dzień Zespołu Downa obchodzony od 2006 r. na całym świecie. Data 21 marca nie jest przypadkowa – nawiązuje bowiem do dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów u osób z zespołem Downa.
W naszej szkole podczas lekcji wychowawczych została przeprowadzona kampania informacyjna przybliżająca zjawisko trisomii. Poprzez edukację i uświadamianie, że „inny nie znaczy gorszy”, postanowiliśmy walczyć ze stereotypami i barierami, jakie są wynikiem braku wiedzy i zrozumienia dla odmienności. Młodzież naszej szkoły z prezentowanych materiałów dowiedziała się, że niektóre osoby rodzą się z dodatkowym chromosomem. Ten dodatkowy chromosom ma kształt skarpetki, stąd symbolem zespołu Downa są kolorowe skarpetki będące synonimem niedopasowania społecznego i genotypowego, z jakim borykają się osoby z trisomią.
W tym dniu wielu uczniów naszym Centrum założyło kolorowe skarpetki nie do pary, by okazać solidarność z osobami z zespołem Downa i ich rodzinami.

Skip to content