AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

SUPER KLASA – wyniki konkursu za I półrocze 2022/23

20MAR

Pierwsze półrocze minęło bardzo szybko. Potem nastąpiły  ferie zimowe, a od początku lutego kontynuowaliśmy naukę. Jednak czas w szkole mija nie tylko na kształceniu się i zdobywaniu ocen. Ważnym elementem życia naszej społeczności szkolnej są różne formy aktywności , konkursy i imprezy.

Jedną z takich form przygotowali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego- konkurs SUPER KLASA, którego celem było zintegrowanie młodzieży.

W  I półroczu zostały  przeprowadzone 3 konkurencje, które pozwoliły na  wykazanie się różnymi talentami  i zainteresowaniami.

W listopadzie uczniowie wykonywali  po 3  bombki, które wzbogaciły  dekorację bożonarodzeniową w holach dwóch placówek CKZiU.

W grudniu zespoły klasowe  wykonały w wersji elektronicznej kartki świąteczne z życzeniami.

W styczniu nie przewidziano żadnej konkurencji, gdyż było niewiele dni nauki szkolnej.

W lutym zgodnie z regulaminem – zostały zliczono wyniki semestralne klas, biorąc pod uwagę wzorowe, bardzo dobre i dobre oceny z zachowania oraz średnie ocen klas i  półroczną frekwencję.

Wyniki przedstawiają się następująco:

KLASA BOMBKI KARTKI ZACHOWANIE FREKWENCJA ŚREDNIA SUMA
1 M3 0 0 14 8 2 24
1MM3 0 0 13 8 2 23
2 MM3 0 0 8 6 2 16
3 MM3 0 0 10 4 2 16
1 KFW3 12 8 14 8 2 44
2 KFW3 0 0 12 4 2 18
3 FW3 0 0 12 8 4 24
1 I5 9 0 28 10 4 51
1 SM5 12 5 26 10 4 57
1 ŻH5 12 0 25 8 4 49
1 ŻO5 12 6 27 8 4 57
2 I5 10 0 19 6 2 37
2 SM5 0 0 20 8 4 32
2 ŻO5 12 9 16 8 4 49
3 I5 0 0 14 8 4 26
3 SM5 12 0 13 8 2 35
3 ŻHO5 0 0 21 6 4 31
4 I5 0 0 15 8 4 27
4 SM5 0 0 16 8 2 26
4 ŻHO5 10 0 16 8 4 38
1 LE5 12 7 25 8 4 56
1 ME5 12 10 21 10 4 57
2 ML5 11 0 22 8 2 43
3 ML5 11 0 24 8 2 45
4 ELEK5 0 0 18 6 4 28

Z powyższej tabeli można odczytać, że  nie wszystkie klasy wykonywały zadania konkursowe. Tym bardziej serdecznie dziękujemy uczennicom i uczniom, którzy wzięli udział w rywalizacji klas. Wykazaliście się nie tylko zdolnościami, kreatywnością, ale i poczuciem i humoru.

 

 

 

 

 

Skip to content