AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

SASP kolejny raz w programie Erasmus+!

06MAR

Mobilności, nowe możliwości, przełamanie stereotypów, operatywność, kreatywność, innowacja….

To wszystko za mało aby opisać korzyści płynące z realizacji projektu „Edukacja równych szans” nr 2022-1-PL01-KA210-SCH-000081143 realizowanegow ramach akcji kluczowej 2 programu Erasmus+: Partnerstwa na rzecz współpracy.

Naszym partnerem jest hiszpańska firma Euromind z Sewilli. Beneficjentami pierwszego działania projektowego były kadry kierownicze szkół SASPu – 10 osób zrealizowało tygodniowa mobilność w Hiszpanii w terminie 26 luty – 5 marzec 2023

Podstawowym celem projektu jest przybliżenie kadrom kierowniczym śląskich szkół technicznych tematu edukacji włączającej.

Poniżej krótka relacja z przebiegu projektu:

SASP – Sewilla 2023

Skip to content