AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Konferencja podsumowująca projekt „ Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach”

20GRU

W dniu 19.12.2022 w CKZiU w Mysłowicach odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach”. Głównym celem projektu była poprawa jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów i uczennic Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach. W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia: płatne staże uczniowskie, dodatkowe zajęcia specjalistyczne, kursy zawodowe i zajęcia rozwijające zainteresowania, doradztwo edukacyjno-zawodowe, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, jak również wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, modernizacja i remont pomieszczeń przeznaczonych na pracownie hotelarską  i budowlaną.

Całkowita wartość projektu  – 2 059 950,70 zł

z tego dofinansowanie 1 956 953,16 zł (tj. 95%); 

Okres realizacji:

01 października 2020 r do 31 grudnia 2022 r.

Cele szczegółowe:

  1. Nabycie doświadczenia zawodowego w warunkach zbliżonych do realiów rynku pracy poprzez realizację  u lokalnych pracodawców staży wykraczających poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego przez 105 uczniów w okresie od 01.10.2020 do 31.12.2022.

 

2. Podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych 200 uczniów poprzez udział w kursach i szkoleniach doskonalących w okresie 01.10.2020 do 31.12.2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez doposażenie pracowni zawodowych w specjalistyczny sprzęt wspomagający proces nauczania w wybranych  zawodach.

4. Modernizacja i remont pomieszczeń przeznaczonych na pracownie hotelarską  i budowlaną .

5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez udział w kursach, szkoleniach oraz studiach podyplomowych

Prezentacja z posumowania projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach”   >> 19.12.2022 Prezentacja Konferencja-projekty UE  <<

Skip to content