AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych

24LIS

W dniu 22 listopada 2022r. w naszym Centrum odbył się szkolny etap ogólnopolskiej Olimpiady ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Do jej głównych celów należą: upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, rozwijanie zainteresowania uczniów problematyką ubezpieczeń społecznych oraz propagowanie przezorności ubezpieczeniowej.

Etap ten poległ na rozwiązaniu testu, który składał się z 20 pytań. Przystąpili do niego uczniowie drugich i trzecich klas technikum, którzy w październiku na lekcjach podstaw przedsiębiorczości realizowali projekt „Lekcje z ZUS”. Najwyższe wyniki uzyskali uczniowie: Damian Dziurzyński z klasy 2ML5 oraz Jakub Garbacz z klasy 3ML5.

Skip to content