AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Lekcja historii nie musi być nudna!

23LIS

Uczniowie Technikum nr 1 CKZiU w Mysłowicach po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii „BohaterON w naszej szkole”, mającej na celu upamiętnienie heroicznych postaw uczestników Powstania Warszawskiego. Wydarzenie to zapisało się na kartach historii jako jedno z najważniejszych zdarzeń kształtujących polską tożsamość. Było uosobieniem determinacji Polaków w walce z wrogiem w imię wolności ukochanej ojczyzny.

Na lekcjach historii w klasach II ŻO5 i I ŻO5 młodzież zapoznała się z codziennymi troskami uczestników Powstania z 1944r, a następnie przedstawiła scenki ukazujące m.in. przygotowanie wspólnego posiłku, seans w kinie „Palladium” czy zawarcie związku małżeńskiego w czasie Powstania.

Udział w projekcie pozwolił uczniom poznać to wydarzenie z innej perspektywy i był ciekawą formą promocji postaw patriotycznych.

Koordynatorkami akcji były panie Olga Miller i Aneta Brągiel – Dudek.

Skip to content