AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Młodzież CKZiU na miejskiej naradzie klimatycznej

22LIS

17 listopada piętnastoosobowa delegacja z naszej szkoły wraz z opiekunką Samorządu Uczniowskiego – Panią Moniką Oblong-Zwiór wzięła udział w miejskiej naradzie klimatycznej, która odbywała się w Mysłowickim Ośrodku Kultury. Spotkanie było kolejnym w ramach projektu „Młodzieżowe Rady Gmin dla Demokracji Klimatu” realizowanego przez  Fundację Civis Polonus i Stowarzyszenie BoMiasto.

W obradach oprócz Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice uczestniczyli: Prezydent Miasta Mysłowice- Dariusz Wójtowicz, przedstawiciele Rady Miasta Mysłowice, Wydziału Ochrony Środowiska, Mysłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, członkowie Mysłowickiej Rady Seniorów, Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz uczniowie mysłowickich szkół, w których wiosną 2022 r. zostały przeprowadzone audyty klimatyczne.

Zgromadzona młodzież została przydzielona do czterech grup, aby przeanalizować  korzyści i ewentualne zagrożenia mogące pojawić się w trakcie realizacji jednej z inicjatyw uchwałodawczych. Do rozpatrzenia poddano następujące postulaty: więcej zieleni na rynku i w mieście, zastosowanie standardów zieleni, komunikacja rowerowa z innymi miastami, miejsce spotkań młodzieży, w którym można promować ekologię.

Następnie liderzy grup przedstawili efekty pracy. Spośród omawianych propozycji młodzieżowi radni wybiorą jedną, która powinna zostać wdrożona, aby nasze miasto funkcjonowało w sposób bardziej przyjazny dla klimatu.

Udział w naradzie pozwolił uczennicom  i uczniom zwiększyć poziom wiedzy na temat możliwych działań proklimatycznych i wykazać się kreatywnością podczas planowania przyszłości miasta, m.in. z wykorzystaniem foresight’u. Tak liczna obecność przedstawicieli społeczności naszego Centrum jest wyrazem zaangażowania obywatelskiego i świadomości wpływu zmian globalnych związanych z klimatem na lokalne środowisko.

Skip to content