AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Wycieczka klasy 4 TIMS/TMR do firmy Elgór + Hansen S.A. w Chorzowie.

02PAŹ

Kl. 4 TIMS/TMR w dniu 30.09.2022 pojechała na wycieczkę programową do Firmy Elgór + Hansen S.A. w Chorzowie. Jest to zakład produkujący urządzenia elektroniczne, zespoły i podzespoły do urządzeń stosowanych w wielu gałęziach przemysłu.

Przed wejściem do hal wydziału elektronicznego zabezpieczyliśmy się przed ewentualnym porażeniem elektrycznością statyczną. W wydziale elektronicznym zobaczyliśmy zautomatyzowaną linię produkcyjną montującą urządzenia elektroniczne z elementów scalonych. Tutaj stosuje się sterowanie systemu z zastosowaniem sterowników programowalnych PLC. Elementy scalone automatycznie były nanoszone na płytki drukowane i automatycznie lutowane. Zawsze jednak wymagana jest kontrola przez człowieka. Pod mikroskopem kontroler sprawdzał poprawność zamontowanych elementów na płytce i stwierdzał usterki. Mieliśmy okazję zobaczyć pod mikroskopem wypełnioną płytkę drukowaną. Zwiedzanie każdego kolejnego działu umożliwiło nam poznanie specjalistycznej aparatury diagnostycznej oraz nowoczesnej aparatury sygnalizacyjnej i sterowniczej. Pracownik oprowadzający nas przedstawił nam również procedury nagradzania pomysłów racjonalizatorskich, zgłaszanych przez pracowników stanowiskowych.

Zwiedzanie hal produkcyjnych było dla nas cennym uzupełnieniem wiedzy z przedmiotów mechatronicznych. Opiekunem grupy mechatroników była pani Jadwiga Balicka.

.

 

Skip to content