AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

WYBORY PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO JUŻ ZA NAMI

24WRZ

Dobry samorząd uczniowski to taki, w którym jak największa grupa uczniów i uczennic czuje, że ma lub może mieć wpływ na to, co dzieje się w szkole. Dobry samorząd to samorząd słuchający – umożliwiający młodzieży  zaangażowanie się lub wyrażanie swojej opinii. Dlatego bardzo ważnym dniem szkoły są wybory do  Samorządu Szkolnego, które są okazją  do pierwszego demokratycznego doświadczenia uczniów.

We wrześniu młodzież naszego Centrum wzięła udział w  wyborach zgodnych  z ordynacją wyborczą zawartą w Regulaminie SU CKZiU w Mysłowicach. Do 15 września każda klasa dokonała wyboru rady klasowej, złożonej z przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza. Kolejne wybory, które musiały odbyć się na terenie dwóch placówek do 20 września, wyłoniły Rady Samorządów Szkolnych. W Technikum nr 1 oraz Branżowej Szkole I Stopnia wybrano 6 osób, które uzyskały największą liczbę głosów. A są to:

– Agata Jaromin

– Paulina Ziomek

– Ruzgar Karakaplan

– Adam Gregorowicz

– Oliwia Kotara

– Konstancja Wojtoń

Natomiast w Technikum  nr 2 do Rady Samorządu Szkolnego zostali wybrani:

– Natalia Szczypińska

– Michał Michalski

– Patryk Walczak

23 września 2022 r., w trzecim etapie wyborów,  wyłoniono  reprezentantów całej społeczności szkolnej, którzy w roku szkolnym 2022/2023  będę pracować w Prezydium Samorządu Szkolnego.

Skład Prezydium SU:

-Natalia Szczypińska – przewodnicząca SU

– Agata Jaromin – zastępca przewodniczącego Su

– Paulina Ziomek – sekretarz SU

Gratulujemy wszystkim członkom Samorządu Uczniowskiego oraz  życzymy wielu ciekawych pomysłów, inicjatyw i owocnej pracy. Niech Wasz zapał i zaangażowanie będą inspiracją  do działania dla całej społeczności uczniowskiej.

 

Skip to content