AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” A. Mickiewicza

20WRZ

Narodowe Czytanie organizowane jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Jest to akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu.

Pomysłodawcy pragnęli, aby literatura narodowa nie była tylko przedmiotem nauczania szkolnego, ale by stała się obecna w szeroko rozumianym życiu społecznym. Po raz pierwszy akcję zorganizował prezydent Polski Bronisław Komorowski, a pomysłodawcą była Agnieszka Celeda, dyrektor Biura Kultura – wcześniej m.in. wicedyrektor TVP Kultura.

Głównym celem Narodowego Czytania jest promocja czytelnictwa, jako podstawowej formy kontaktu z kulturą, propagowanie dzieł polskiej literatury oraz wzmacnianie kulturowej i narodowej wspólnoty Polaków poprzez dobór kanonicznych utworów oraz ich prezentację w atrakcyjnej oprawie artystycznej.

Lekturą 11. odsłony Narodowego Czytania były „Ballady i romanse”, co wiąże się z trwającym Rokiem Polskiego Romantyzmu, ustanowionym przez Sejm RP. Powodem jest dwusetna rocznica wydania wyżej wymienionej  książki Adama Mickiewicza, która ukazała się w 1822 r. Tomik ten rozpoczął nową epokę w historii literatury, zwaną romantyzmem. Otworzył ją na motywy ludowe, proponując nowe spojrzeniem na świat, w którym wiara, czucie i intuicja poszerzały  możliwości poznawania, dodawały tajemniczości otaczającej rzeczywistości i sprawiały, że to, co trywialne, stawało się wyjątkowe i niezwykłe.

W obu placówkach CKZiU w Mysłowicach nauczyciele bibliotekarze wykonali gazetki okolicznościowe,  a na lekcjach wychowawczych uczniowie zapoznali się z historią tego wyjątkowego, ogólnonarodowego przedsięwzięcia.

8 września uczniowie Technikum nr 2 w przygotowanym w auli  saloniku literackim mieli możliwość przypomnieć sobie życie i twórczość Adama Mickiewicza. Zebrana młodzież obejrzała prezentację multimedialną, przypominającą najważniejsze fakty z biografii wybitnego wieszcza, a następnie wspólnie przeczytała ballady pt. „Romantyczność”, „Świtezianka” i „Lilije”.

Natomiast w Technikum nr 1 uczniowie wysłuchali przez radiowęzeł wierszy :  „Romantyczność”,  „Świtezianka” i „Powrót taty”. Podczas lekcji języka  polskiego uczestniczyli w  konkursie  znajomości ballad Adama Mickiewicza oraz  romantyzmu.

Narodowe Czytanie znów okazało się w naszych placówkach niewątpliwym sukcesem tak uczestników, jak i organizatorów imprezy kulturalnej: nauczycieli polonistów i bibliotekarzy CKZiU.

Skip to content