AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

BYŁ TAKI WRZESIEŃ – APEL UPAMIĘTNIAJACY 83. ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

17WRZ

1 września w Polsce obchodzona była 83. rocznica wybuchu II wojny światowej. W całym kraju zorganizowano  uroczystości w celu  oddania  hołdu poległym i pomordowanym. W piątek 16 września br. uczniowie Technikum nr 2 przygotowali montaż historyczno–muzyczny pod tytułem „Był taki wrzesień”. Młodzież przypomniała wrześniowe wydarzenia z 1939 r., zapoczątkowane ostrzałem z niemieckiego pancernika Schleswig–Holstein polskiej placówki wojskowej na  Westerplatte. Upamiętniono  patriotów, którzy walczyli z wrogiem na ziemiach polskich, organizując akcje sabotażowe i dywersyjne. Wspomniano o osobach  wywiezionych do obozów koncentracyjnych, obozów zagłady, na  przymusowe roboty do III Rzeszy oraz  zesłanych  na Syberię. Przypomniano ofiary zbrodni katyńskiej i  Polaków, którzy walczyli na frontach II wojny światowej. W swojej prelekcji uczniowie zaznaczyli, że zwycięstwo nad faszystowskimi Niemcami nie przyniosło Polsce wolności, tylko kolejne lata zniewolenia przez ZSRR. Prelegenci dołączyli  do słownego wystąpienia  materiał infograficzny przygotowany w formie filmu połączonego z utworami muzycznymi z czasów wojny. Jednocześnie podkreślili, że naród, który zapomina o historii własnej Ojczyzny, traci swoją tożsamość i skazany jest na zagładę. Dlatego tak ważne jest, by  chronić i kultywować polskie tradycje, upamiętniać daty i wydarzenia oraz przypominać zasługi wielkich Polek i Polaków.

Skip to content