AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

13WRZ

W ramach akcji tematem przewodnim Tygodnia dla chorób zakaźnych jest przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. Uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej. Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania nas do podejmowania bardziej aktywnych metod jej prowadzenia. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych. Dlatego Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowymi przygotowało dla szkół pakiet materiałów edukacyjnych w celu przeprowadzenia akcji Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych.

 

Linki do materiałów:

 

Filmy edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych

Skip to content